Unipetrol w Grupie ORLEN

Na początku października tego roku PKN ORLEN sfinalizował transakcję zakupu 100 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu.

Oznacza to lepsze wykorzystanie synergii i możliwość bardziej efektywnego wdrażania procesów optymalizacyjnych w ramach Grupy ORLEN. Przyniesie to również realne korzyści czeskiej spółce, ponieważ znacząco wzmocni jej pozycję konkurencyjną w całym regionie.
Celem procesów integracyjnych jest tworzenie podmiotu, który będzie działał znacznie sprawniej jako całość i który wzmocni pozycję na konkurencyjnym rynku. Zakup Unipetrolu oznacza wzmocnienie Grupy ORLEN. Wraz z planowanym przejęciem Grupy LOTOS pozwoli skuteczniej konkurować na wymagającym europejskim rynku.
Finalizacja zakupu Unipetrolu to niewątpliwie ważny etap w dalszym rozwoju Grupy ORLEN. Jednym ze strategicznych celów jest zwiększenie działalności produkcyjnej w części petrochemicznej. Kluczowy projekt to obecnie budowa polietylenu PE3 w Litvínovie. Właśnie ta jednostka produkcyjna znacząco wzmocni pozycję Unipetrolu w dynamicznie rozwijającym się segmencie petrochemicznym zarówno w Republice Czeskiej, jak i na poziomie całej Grupy ORLEN.
Procedura wykupu akcji Unipetrolu realizowana była zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Czechach. Decyzję Walnego Zgromadzenia z 28 sierpnia br. poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK za akcję.
Unipetrol a.s. jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvínovie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (ponad 400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvínovie, gdzie obecnie realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvínovie o mocy około 270 tys. ton rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.

Unipetrol a.s. jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym. Należy do niego 406 stacji Benzina. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvinovíe i Kralupach.