Łatwy dostęp do internetu dzięki rozmieszczonym w całej Europie hotspotom i tym samym zapewnienie łączności na całym kontynencie – to cel programu WiFi4EU. Wartość inicjatywy na lata 2017-2019 to 120 mln euro. W tym roku o dotacje w wysokości 15 tys. euro będzie się mogło ubiegać 1000 miejsc w całej Europie. Dotacje są przeznaczone na zakup sprzętu WiFi i na jego instalację.

Powszechny dostęp do internetu – nie tylko w miastach

Maria Gabriel, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała, że celem programu nie jest dublowanie istniejących już usług, a inicjatywa nie dotyczy obszaru, który już jest objęty siecią hotspotów. Nowe miejsca, gdzie miałby zaistnieć bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu, to przestrzenie publiczne: biblioteki, parki, muzea czy place.

– Celem jest zapewnienie łączności całej Europie, aby łączność ta mogła przynieść korzyści każdemu regionowi i każdemu obywatelowi – mówiła komisarz.

Warto przeczytać: Komunikacja przyszłości

Od 20 marca gminy mogą składać wnioski o dotacje na hotspoty. Każdy z krajów otrzyma co najmniej 15 voucherów na uruchomienie bezpłatnego dostępu do Internetu. Bony zostaną rozdane już w maju tego roku. W rejestracji wniosków obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.