Ułatwienia dla przedsiębiorców

ManagerOnline

Pakiet rozwiązań poręczeniowych dla mikro firm i MŚP w ramach środków Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Niezbędnym elementem właściwego funkcjonowania każdej firmy jest kapitał, niezbędny do bieżącej obsługi zobowiązań, jak również ten na realizacje różnego typu przedsięwzięć. Nie mniej jednak jego pozyskanie jest czasem na tyle trudne, iż może stanowić poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcom brakuje czasem wiedzy, że barierę tę w sposób prosty mogą pokonać korzystając z nowoczesnych rozwiązań, jakimi są poręczenia, oferowane przez MFPK,czy inne fundusze poręczeniowe, działające jako podmioty samorządowe na terenie całego kraju.

W ramach oferty MFPK mikro, małe i średnie firmy (zarejestrowane na terenie Mazowsza lub dysponujące oddziałami/filiami w woj. mazowieckim) mogą uzyskać poręczenia:

  • kredytów i pożyczek,
  • wadiów przetargowych,
  • leasingów (leasing operacyjny, finansowy, zwrotny).

Poręczenie zapłaty wadium

Pozwala ono na zastąpienie najczęściej wykorzystywanej formy – wpłaty gotówkowej wadium, formą poręczenia. Dzięki poręczeniu wadium przedsiębiorca nie musi bezpośrednio wydatkować założonej w specyfikacji przetargowej kwoty zabezpieczającej. Pozwala to firmom na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, bez konieczności ichzamrażania w procesie przetargowym. Dodatkowo przedsiębiorca zyskuje szanse uczestnictwa w kilku  przetargach jednocześnie, dzięki możliwości wystawienia przez MFPK kilku poręczeń wadialnych w tym samym czasie. Zwiększa to na pewno prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu, a dodatkowym atutem takiej formy wniesienia wadium jestwzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego.

Poręczenie wadialne obejmuje 100% kwoty wadium, obowiązuje w całym okresie związania ofertą. Poręczenia zapłaty wadium udzielane są w ramach umowy pakietu wadialnego, który stanowi swoistą linię poręczeniową. W okresie 12 miesiecy, w ramach udzielonego limitu wadialnego (wartość pakietu nawet do 2 mln zł), przedsiębiorca może wielokrotnie występować o kolejne indywidualne poręczenia wadialne, które warunkują jego uczestnictwo w danym przetargu. Wartość jednostkowego poręczenia zapłaty wadium może wynosić nawet do 1 mln zł.

Poręczenie pożyczek, kredytów i leasingu

Poręczenie to szansa na pozyskanie finansowania,także dla podmiotów nowopowstałych (start-up). Jest to również bardzo ważne dla firm, które stawiają na rozwój, ale nie mają odpowiednich środków na inwestycje i nie są w stanie przedstawić instytucjom finansującym zabezpieczeń, umożliwiających sfinansowanie często bardzo innowacyjnych, ciekawych przedsięwzięć.

Finansowanie w formie leasingu z poręczeniem MFPK można przeznaczyć na zakup właściwiekażdej maszyny, urządzenia, środka transportu, w tym również tych bardzo specjalistycznych. W tej formule możliwa jest również realizacja bardzo dużych projektów inwestycyjnych polegających na finansowaniulinii technologicznych, produkcyjnych czy na przykład zakupu nieruchomości pod działalność.

Większość firm leasingowych chętnie finansuje typowe przedsięwzięcia – takie jak zakup pojazdów, natomiast dużo trudniej jest uzyskać finansowanie na specjalistyczne maszyny, urządzenia czy linie technologiczne. Wtedy z pomocą przychodzi poręczenie jako dodatkowe zabezpieczenie transakcji leasingowej, co zwiększa możliwość pozyskania finansowania w takiej formie.

Firma przedstawiając wniosek o leasing w instytucji finansującej, składa jednocześnie krótki wniosek o udzielenie poręczenia do Funduszu. Po podjęciu przez fundusz leasingowy pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia zobowiązania, przekazuje on wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentacją uzupełniającą do MFPK. Pozytywna decyzja Funduszu jest podstawą do podpisania umowy o udzielenie poręczenia, która jest warunkiem uruchomienia leasingu przez firmę leasingową. Za udzielone poręczenie przedsiębiorca uiszcza opłatę zgodną z aktualną tabelą opłat i prowizji stosowaną przez Fundusz. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 80% wartości zobowiązania leasingowego.

Co istotne koszty poręczeń są niższe niż gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych. Proponowana przez MFPK procedura udzielania poręczeń jest prosta i przyjazna dla przedsiębiorców, dlatego już ponad 3700 Klientów skorzystało z oferty Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a kwota poręczonych kredytów przekroczyła 1,3 mld zł.

Szczegółowe informacje: www.mfpk.com.pl

O MFPK:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych to instytucja samorządowa, non-profit, działająca od 2003 r. Jest największym regionalnym funduszem poręczeniowym. Poprzez ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. kredytów, pożyczek i leasingów, dotychczasowy poziom wsparcia MFPK udzielonych poręczeń gwarantujących spłatę zobowiązań to ponad 1,3 mld złotych dla prawie 4 tysięcy mazowieckich przedsiębiorców.

Udziałowcami Funduszu są m.in.: Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu terytorialnego – miast, powiatów, gmin województwa mazowieckiego, którzy dają gwarancję bezpieczeństwa oraz wiarygodności podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.