U progu cyfrowej rewolucji

ManagerOnline

Nowe technologie i rozwiązania, jak mobilność, analityka Big Data, cloud computing czy media społecznościowe, na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu

Informatyka od lat wywiera duży wpływ na sposób prowadzenia oraz efektywność działalności biznesowej. Nowe technologie i rozwiązania IT nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale także decydują o przyszłości każdej firmy.

Cyfrowa rewolucja

Z raportu „Cyfrowy wir: jak cyfrowa rewolucja redefiniuje branże” („Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries”), ogłoszonego w czerwcu 2015 roku przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku około 40 proc. firm mających obecnie silną pozycję w swoich branżach. 75 proc. objętych badaniem managerów postrzega to zjawisko jako formę postępu, 72 proc. uważa, że zwiększa wartość dodaną oferowaną klientom, a 66 proc. – że ma pozytywny wpływ na rozwój jednostek. Jednocześnie aż 43 proc. respondentów nie dostrzega ryzyka związanego z cyfrową rewolucją, a tylko 25 proc. podejmuje aktywne działania, by przygotować się na związane z nią nowe wyzwania. Termin „cyfrowy wir” obrazuje zmiany, jakie cyfryzacja wywołuje we wszystkich branżach, nieuchronnie wciągając firmy w centrum tego zjawiska.

Badanie przeprowadzono wśród liderów biznesowych z 12 branż z 13 krajów. Branże najbardziej podatne na cyfrową zmianę w najbliższych pięciu latach to nowe technologie (w tym produkty i usługi), te „napędzane danymi” (data-driven industries), media I rozrywka, telekomunikacja, usługi finansowe, handel detaliczny. Firmy odnoszące największy sukces w cyfrowej gospodarce potrafią łączyć wiele źródeł wartości dla klientów, takich jak niski koszt, pozytywne wrażenia i wygodna platforma dostarczania produktów czy usług, i w ten sposób tworzą nowe modele biznesowe o ogromnym potencjale wzrostu.

Cyfryzacja biznesu

W rankingu Komisji Europejskiej polska gospodarka pod względem stopnia cyfryzacji biznesu zajmuje szóste miejsce od końca. Ze wskaźnikiem na poziomie 0,38 (przy maksymalnej wartości 1) plasujemy się na 23. pozycji na 28 państw UE, a to oznacza spadek o jedną pozycję w porównaniu z 2014 rokiem. Ale choć mogłoby się wydawać, że od europejskiego biznesu dzielą nas lata, sytuacja nie wygląda tak źle. Z badania Ipsos MORI, przeprowadzonego w 2015 roku na zlecenie Microsoftu, wynika, że cyfryzacja biznesu jednoznacznie kojarzy się w Polsce z pozytywnymi zmianami: znacząco podnosi efektywność pracy (31 proc. wskazań), usprawnia komunikację i pracę w grupach (37 proc.) oraz zapewnia lepszą obsługę klienta (38 proc.). Zmiana analogowego na bardziej cyfrowy i elastyczny styl pracy z każdego miejsca i urządzenia przynosi nie tylko pozytywne skutki dla pracowników, ale również większą sprawność i konkurencyjność samej firmy. W dobie totalnej digitalizacji życia brak aktywności we wdrażaniu nowych technologii to z biznesowego punktu widzenia działanie w dłuższej perspektywie skazane na porażkę. Przed firmą, która je wdroży, otwierają się drzwi do nowego świata – biznesu 2.0.

Cyfrowa firma

Firma Intel określa obecny klimat w biznesie jako wir zmian (Vortex of Change), w którym pojawia się nie tylko mnóstwo wyzwań, ale i wiele możliwości. Główny strateg Intela Jim Henrys zidentyfikował sześć cech cyfrowej firmy, które mogą posłużyć do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Cyfrowa firma to taka, w której dane odgrywają kluczową rolę i która korzysta z zalet otaczającego ją inteligentnego świata, oferuje usługi dostępne na żądanie, zdobyła zaufanie klientów, działa w całkowicie zintegrowanym środowisku, a podstawą jej działania jest innowacyjny pomysł realizowany przez zespół skutecznie wdrażający innowacje i korzystający z technologii cyfrowych. Niestety, jak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP”, przeprowadzonego w 2015 roku na zlecenie Konfederacji Lewiatan, z grona 1111 przebadanych mikro- i małych przedsiębiorstw blisko co czwarta mikrofirma (26 proc.) i co dziesiąte małe przedsiębiorstwo (9 proc.) nadal nie korzystają z żadnych technologii informatycznych. W badaniu Lewiatana pojawiają się jednak również pewne akcenty optymistyczne. Prawie 60 procent firm cyfrowych, czyli takich, które wykorzystujących co najmniej trzy technologie informatyczne, wprowadziło na rynek w 2014 roku i planowało wprowadzić na rynek w 2015 roku nowe lub ulepszone produkty. W większości z nich (56,5 proc.)  udoskonalonym produktom towarzyszyły innowacje marketingowe, co świadczy o w pełni świadomym podejściu do wdrażania innowacji. Wprowadzanie na rynek nowych produktów wymaga bowiem nie tylko zmian w sposobie komunikowania się z rynkiem, ale również nowej strategii promocji, itp.

Społeczeństwo informacyjne

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (pochodzcych z raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 roku”), dostęp do internetu miało w ubiegłym roku 92,7 proc. przedsiębiorstw. Najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (91,9 proc.) oraz mobilnych łączy szerokopasmowych (61,5 proc.). Prawie połowa dużych firm wykorzystywała media społecznościowe, a z usług w chmurze korzystała jedna czwarta dużych przedsiębiorstw. A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa newralgicznych danych, aplikacji krytycznych, itd.? W ubiegłym roku w Polsce jedynie 12,6 proc. firm miała formalnie zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa. Najczęściej stosowały ją podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (53,3 proc.). Najwyższy wskaźnik odnotowano w sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (7 ,2 proc.). Do najczęściej wymienianych zagrożeń respondenci zaliczali: zniszczenie lub uszkodzenie danych, ujawnienie poufnych danych oraz brak dostępu do usług ICT w wyniku ataku z zewnątrz.

Cyfrowa transformacja

Raport „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu” (badanie przeprowadzone w Polsce we wrześniu 2015 roku przez IDG na zlecenie EMC) stanowi rozwinięcie globalnego raportu „Information Generation: Transforming the Future, Today”, opublikowanego w lutym 2015 roku przez amerykańską centralę EMC. Dane raportu potwierdzają, że polscy managerowie podzielają opinie wyrażane przez ich kolegów ze świata. Aż 96 proc. szefów zagranicznych przedsiębiorstw i 95 proc. decydentów z polskich firm uważa, że takie innowacje, jak urządzenia mobilne, chmura obliczeniowa, analityka danych i sieci społecznościowe przyniosły nowe oczekiwania klientów i na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Najważniejsza mobilność

Z obu tych badań wynika, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu na rynkach rozwijających się miały technologie mobilne. Według przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji, w Polsce trzy najważniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach mobilnych napędzały zmiany w ich firmach, to: chmura obliczeniowa (49 proc.), analityka danych, czyli Big Data (48 proc.) oraz sieci społecznościowe (29 proc.). Polscy respondenci do głównych trendów technologicznych, które będą miały wpływ na zmianę wewnętrznych sposobów funkcjonowania firm w perspektywie 5-10 lat, zaliczyli: cyberbezpieczeństwo (73 proc.), automatyzację (71 proc.), Big Datę (60 proc.) i hybrydowe środowiska chmurowe (73 proc.). Polscy managerowie wyrażają dużo większe obawy o bezpieczeństwo cyfrowe w porównaniu z wynikami globalnego badania. Okazuje się także, iż Polacy bardziej ufają nowym technologiom niż Amerykanie czy znani z entuzjazmu do nowinek Holendrzy. Zaledwie co dziesiąty polski manager uznał, że brak zaufania do technologii jest barierą utrudniającą biznesowe wykorzystywanie informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Tymczasem na brak zaufania wskazał co piąty ankietowany z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Wyniki wszystkich omawianych badań mimo wszystko budzą pewien optymizm. Choć mogłoby się wydawać, że od europejskiego i światowego biznesu dzielą nas lata, sytuacja wcale nie wygląda tak źle. Jest sporo do zrobienia, ale i sporo do zyskania.

Przykładowe pozytywne efekty cyfryzacji biznesu
• poprawa efektywności i wydajności pracy
• usprawnienie komunikacji i pracy w grupach
• możliwość pracy zdalnej
• lepsza obsługa klienta
• łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość predykcji przyszłości (narzędzia klasy BI oraz Big Data)
• dostęp do danych z każdego miejsca
• gwarancja bezpieczeństwa danych krytycznych
• szybka reakcja na zapotrzebowanie rynku
• automatyzacja (standaryzacja) zarządzania procesami