Tworzenie usług publicznych

Norbert

Norbert Biedrzycki
CEO Atos Polska

Chociaż proces ewolucji administracji publicznej i samorządowej w Polsce w stronę Administracji 2.0 rozpoczął się już kilkanaście lat temu, wciąż nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nadal ma duży potencjał rozwoju. Koncepcja Administracji 2.0 opiera się głównie na rozwijaniu współpracy z obywatelami. Ich udział może polegać na świadomym dostarczaniu pomysłów, definiowaniu własnych potrzeb oraz recenzowaniu zaproponowanych rozwiązań, a także dostarczaniu danych behawioralnych o wykorzystywaniu usług administracji, np. poprzez swoje urządzenia mobilne w ramach Internetu Rzeczy.

Koncepcja ta nadal potrzebuje znacznych nakładów pracy i środków, aby mogła w pełni wykorzystywać dostępne obecnie technologie, jednak już dzisiaj Atos prowadzi projekty Administracji 2.0 właśnie w zakresie zaangażowania obywateli w tworzenie usług publicznych. Nasza technologia umożliwia ich włączenie do tworzenia takich usług jak planowanie i organizacja bezpieczeństwa, służba zdrowia, edukacja i komunikacja miejska lub regionalna. Wykorzystujemy w tym celu urządzenia mobilne, usługi geolokalizacyjne oraz nowoczesne metody analizy dużych oraz otwartych zbiorów danych. Przykładem takiego rozwiązania jest CityPulse – wyjątkowy w skali globalnej projekt wspomagający utrzymanie bezpieczeństwa w Eindhoven w Holandii. Wykorzystując dane z wielu źródeł, m.in. informacje z sensorów umieszczonych bezpośrednio w mieście oraz informacji z mediów społecznościowych, CityPulse jest w stanie skutecznie monitorować bezpieczeństwo na wskazanym obszarze. W Polsce natomiast system Atos SmartCity zbiera i analizuje informacje o m.in. komunikacji miejskiej w takich miastach jak Kraków, Poznań i Białystok, co pozwala lepiej dostosować ją do faktycznych potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawić jakość ich życia.