Trudne decyzje inwestycyjne w 2016 r.

ManagerOnline

Inwestowanie w 2016 roku będzie wymagać szerokiej analizy zjawisk, jakie zachodzą nie tylko w polskiej, ale i światowej gospodarce. Szansą dla inwestorów jest rosnący rynek wierzytelności.

Niepewna sytuacja na warszawskiej giełdzie, która notuje najmocniejsze od wielu lat minima, jest pokłosiem zarówno sytuacji w kraju, jak i zjawisk zachodzących na innych giełdach – w szczególności na rynkach wschodzących. Tylko po obniżeniu przez S&P ratingu Polski do poziomu BBB+ w jeden dzień z GPW w Warszawie zniknęło 24 mld złotych. Produkty bankowe – ze względu na najniższe w historii stopy procentowe – również nie dają nadziei na wysokie zyski.

Szansą dla inwestorów jest za to rosnący rynek wierzytelności, na którym dzięki wyspecjalizowanym funduszom można osiągać stopy zwrotu na poziomie nawet 11,2 proc. w skali roku. Innym interesującym instrumentem są fundusze nieruchomościowe, lokujące kapitał w przedsięwzięcia deweloperskie. W obu przypadkach niezbędne jest jednak, by zarządzający funduszami posiadali doświadczenie i unikalne know-how, pozwalające nie tylko obiecać inwestorom przyszłe zyski, ale przede wszystkim – zrealizować te obietnice.

Rynek wierzytelności rośnie w dynamicznym tempie – na koniec II kwartału 2015 roku nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych tylko przez członków KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych) wyniosła 61,6 mld zł, co oznacza wzrost o 29 proc. względem II kwartału 2014 roku. W tym samym czasie wartość aktywów ulokowanych w funduszach sekurytyzacyjnych wzrosła aż o 96 proc., by na koniec 2015 roku wynieść rekordowe 5,11 mld złotych.

– Nasze fundusze sekurytyzacyjne – działające na zasadzie kwartalnych wykupów, gdzie wypłacany kapitał powiększany jest każdorazowo o odsetki naliczane według stopy zwrotu, określonej jako ‘nie mniej niż’– to atrakcyjna propozycja skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Forum TFI i spółka Raport mają doświadczenie w tym segmencie – w czterech utworzonych funduszach tego typu nasi inwestorzy ulokowali już łącznie 118 mln złotych – mówi Mateusz Sarapata, prezes zarządu Forum TFI.

Fundusze inwestujące na rynku nieruchomości – obok funduszy sekurytyzacyjnych – także dają możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z inwestycji. Zwłaszcza, że miniony rok był dla deweloperów wyjątkowo udany. Większość głównych graczy zanotowała rekordowe poziomy sprzedaży mieszkań, a co nie mniej ważne, był to także nadzwyczajny rok pod względem inwestycji. Wartość kupionych w 2015 roku działek pod zabudowę mieszkaniową przez deweloperów mogła przekroczyć nawet miliard złotych. Zatem 2016 rok szykuje się obiecująco zarówno dla samej branży, jak i dla inwestorów funduszy nieruchomościowych.

Warto jednak pamiętać, że przy tak dużej liczbie dostępnych inwestycji – do wyboru tej najwłaściwszej – niezbędna jest duża znajomość branży i doświadczenie. Razem te czynniki mogą przełożyć się na wysoką stopę zwrotu danego funduszu, jak również na szybkość wypłacania zysków z inwestycji. W ramach funduszu nieruchomościowego „Prestiżowe Inwestycje Krakowskie” FIZ – utworzonego przez Forum TFI w 2014 roku – od inwestorów zebrano łącznie niemal 30 mln zł, oferując minimalną stopę zwrotu na poziomie 9 proc. w skali roku. Do grudnia 2015 roku fundusz zwrócił im już ponad 9 mln zł, co odpowiada 30 proc. wpłaconego kapitału, a wraz z odsetkami inwestorzy otrzymali już ponad 10 mln zł.
Źródło: Forum TFI
[qnt]