Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku: open source, sieć 5G, vRAN i wirtualizacja

Ostatnia część prognoz na rok 2019 przygotowanych przez ekspertów z Red Hat dotyczy branży telekomunikacyjnej. W artykule omówiono wpływ rozwiązań open source na rozwój branży, technologie 5G oraz vRAN, a także zjawisko wirtualizacji mediów.

1. Open source w telekomunikacji

Santiago Madruga, VP, EMEA Telco & ICT Vertical, Red Hat

Sukces firm telekomunikacyjnych będzie uzależniony od ich zdolności do wykorzystania społeczności. Odnoszący sukcesy dostawcy usług telekomunikacyjnych nie będą ograniczać się tylko do zapewnienia łączności. Proponowaną przez nich wartością dodaną będzie możliwość przetwarzania danych rozproszonych na brzegu sieci. Dzięki temu w ciągu nadchodzących miesięcy będziemy mogli obserwować znaczną poprawę w poniższych obszarach.

  • Swoboda w wyborze dostawców technologii, a szczególnie odejście od tych, którzy spowalniają innowacje czy nakładają nieopłacalne składniki kosztów, w szczególności dotyczących technologii sieciowej.
  • Zmiana struktury organizacyjnej, odejście od modelu zamkniętego na rzecz przekrojowych rozwiązań, metodologii oraz kultury DevOps i Agile.
  • Transformacja do postaci organizacji definiowanych programowo, wykorzystujących rozwiązania open source, będące motorem innowacji i wykorzystywane przez takich dostawców OTT, jak Google czy Uber.
  • Automatyzacja wszystkiego, co możne zostać zautomatyzowane w celu zapewnienia największej sprawności i wydajności.

Tworzenie i wykorzystywanie ekosystemów (wraz z innymi organizacjami, dostawcami i klientami) w celu przetwarzania firmowych danych na brzegu sieci wymagać będzie ponownej przebudowy aplikacji i przeniesienia ich do formy konteneryzowanej i infrastruktury NFV (wirtualizacji funkcji sieciowych, ang. Network Function Virtualization) na niższym poziomie.

2. Technologia 5G


Ian Hood, Główny Technolog – Global Service Provider, Red Hat

Technologia mobilna piątej generacji, powszechnie znana pod nazwą 5G, stanie się podstawową architekturą dostarczania wszystkich aplikacji i usług, poczynając od usprawnionej szerokopasmowej łączności mobilnej, usług chmurowych na brzegu sieci dla biznesu, poprzez masową komunikację między różnymi urządzeniami (IoT), ultraniskie opóźnienia, telemedycynę, personalizowane roboty, aż po technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Trochę czasu może zająć szerokie wdrożenie niektórych z powyższych usług, wykorzystujących fundament 5G w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak: podłączone do sieci drony, rozpoznawanie twarzy, wirtualna rzeczywistość pozwalająca robotom na zdalne przeprowadzenie zabiegów medycznych, w tym operacji. Sieć 5G będzie współdziałać z rozproszoną architekturą edge computing, co umożliwi dostarczenie innowacyjnych, nowych usług i aplikacji w dowolnym miejscu i dla każdego.

Kiedy więc uzyskamy dostęp do technologii 5G? Wielu operatorów już teraz prowadzi komercyjne, lokalne testy z kontrahentami. W 2019 roku możemy spodziewać się szybszego wdrożenia w głównych ośrodkach miejskich na całym świecie, a rozwój napędzać będzie zwrot z inwestycji wynikający z zaangażowania klientów biznesowych.

3. Technologia vRAN (NFV)

Timo Jokiaho, główny technolog, Telco Technology Office, EMEA, Red Hat


Zwirtualizowana architektura sieci RAN, czyli vRAN (virtual Radio Access Network), stanowi kolejną granicę wirtualizacji sieci i nowe możliwości wykorzystania centrum danych na brzegu sieci. W ciągu nadchodzących kilkunastu miesięcy będziemy świadkami licznych komercyjnych wdrożeń vRAN na całym świecie.

Architektura vRAN stanowi spore wyzwanie z uwagi na wysokie wymagania techniczne powiązane z bezprzewodową transmisją sygnałów, jak np. przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Wydajność sieci RAN jest tu krytyczna – w sposób widoczny i odczuwalny wpływa na doświadczenia klienta. Po wielu testach koncepcyjnych, laboratoryjnych i polowych, technologia vRAN staje się wystarczająco dojrzała, by przejść do produkcji.

Będąc jedną z głównych przyczyn dezagregacji sektora przemysłowego, technologia vRAN wytycza ścieżkę ku zwiększeniu ilości wdrożeń niezależnych od dostawcy. Jednakże standardowe interfejsy są niezbędne, by umożliwić operatorom w pełni kompilować i dostosowywać elementy technologii od różnych, wybranych przez siebie dostawców. Wypracowania standaryzacji możemy spodziewać się pod koniec 2019 r.

W tym roku najprawdopodobniej będziemy świadkami pierwszych komercyjnych wdrożeń technologii vRAN z funkcjonalnym podziałem stacji bazowych LTE (4G). Funkcjonalność BBU (Base Band Unit) przeniesiona zostanie do chmury brzegowej i ulegnie wirtualizacji. Ze zwiększoną mocą obliczeniową scentralizowanych BBU i podziałem funkcjonalności, operatorzy mogą zacząć czerpać korzyści z rozwoju, na przykład uzyskując oszczędności w obszarze wydatków inwestycyjnych i kosztów utrzymania produktu. Co więcej, w zakresie operacyjnym i spektrum wydajności również będą odnotowywane pozytywne zmiany. Wreszcie powstanie również więcej zaawansowanych technik zarządzania wydajnością. Centra danych typu Edge będą obciążane w różny sposób, a powiązane z sieciami vRAN wirtualne jednostki BBU można uznać za potencjalne obciążenie.

4. Wirtualizacja mediów


Werner Gold, emerging solutions evangelist, telecoms, EMEA, Red Hat


W ciągu nadchodzących miesięcy będziemy świadkami pojawienia się nowej generacji stacji telewizyjnych, wynikającej z zastosowania aplikacji skonteneryzowanych. W czasie wydarzeń związanych z transmisją telewizyjną w 2018 r. (NAB czy IBC), w Stanach Zjednoczonych kontenery (ang. container) i mikrousługi (ang. microservices) stanowiły słowa kluczowe, wypowiadane niemal przez wszystkich. Branża transmisyjna wdraża bowiem definiowaną programowo infrastrukturę, platformy kontenerowe stanowią wspólne tworzywo, na bazie którego możliwa jest szybsza budowa i skalowanie aplikacji.

W przypadku usług OTT (ang. Over The Top) i VOD (ang. Video On Demand), większość aplikacji już teraz jest uruchamiana w kontenerach, co pozwala firmom na uruchamianie mikrousług w celu dostarczania oprogramowania wysokiej jakości w szybszy sposób. Konwergencja branży telekomunikacyjnej i transmisyjnej sprawia, że kolejną granicą jest udane wdrożenie kontenerów zdolnych do transmisji multicast dla telewizji linearnej.

Multicast – ze zdolnością dystrybucji tego samego pakietu danych w różnych lokalizacjach jednocześnie – stanowi swoiste panaceum na opóźnienia podczas transmisji sportowych i nadawania wiadomości. Podmioty, które jako pierwsze wdrożyły te rozwiązania, jak Swisscom czy południowokoreański CJ Hello, już uruchamiają swoje zdolne do transmisji multicast linearne stacje telewizyjne osadzone na technologii OpenStack.

Odpowiednie technologie kontenerów są nadal rozwijane przez społeczność Kubernetes. Prawdopodobnie osiągną one gotowość do zastosowania w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy. Następnie będziemy świadkami wczesnych wdrożeń konteneryzowanej infrastruktury dla tradycyjnej telewizji, zintegrowanej ze zdolnościami multicast.

Możliwości „one-click”, czyli szybkie tworzenie nowych kanałów, stanowią najbardziej ekscytujący wynik wykorzystania tej technologii. W ten sposób przecierane są szlaki dla nowych modeli biznesowych, np. umożliwienie widzom korzystanie z wielu kanałów w trakcie wydarzeń sportowych. Kanały te będą mogły na przykład oferować różne ujęcia danego wydarzenia, bądź umożliwiać transmisję równolegle odbywających się potyczek i zmagań.

W 2019 roku dostawcy treści i usług będą uczyć się tego, jak wykorzystać technologie konteneryzowane i wzmocnienie multicast w kontenerach w celu świadczenia usług wideo. Organizacje będą dążyć do zwiększenia zwinności (agile) i oszczędności, większej skalowalności w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Celem będzie również strategiczne wykorzystanie automatyzacji i zarządzania zadaniami, co pozwoli odciążyć zasoby niezbędne do napędzania innowacji.

Opr: DD