Technologia w służbie transportu

Wydłużony czas przemieszczania się po mieście, kłopoty z parkowaniem, dostęp do transportu publicznego, skomplikowany płatności za usługi transportowe – jak rozwiązać problemy z poruszaniem się po coraz bardziej zatłoczonych metropoliach?

Visa (NYSE: V), we współpracy z Uniwersytetem Stanforda, opublikowała wyniki jednego z największych badań na świecie, w którym bierze pod lupę rosnące zapotrzebowanie na transport publiczny i prywatny, a także znaczącą rolę, jaką handel elektroniczny odgrywa w zrównoważonym rozwoju w tym obszarze.

Jak wynika z danych opublikowanych przez ONZ, do 2050 roku 68 proc. ludności na świecie będzie mieszkać w ośrodkach miejskich – zaś liczba “megamiast” o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 milionów w tym samym czasie zwiększy się z 43 do 51.

Realizacja płatności jest nieodzownym elementem korzystania ze środków transportu. Jej znaczenie będzie rosło wraz ze wzrostem adaptacji płatności cyfrowych w komunikacji miejskiej, czy też za parkowanie i wypożyczanie rowerów oraz hulajnóg. 

Jak zauważa Dr Herman Donner z Uniwersytetu Stanforda będący współautorem raportu, “przyglądając się dzisiejszym technologiom, można wskazać wiele rozwiązań podnoszących komfort codziennego podróżowania.  Jednak żadnego z nich nie można rozpatrywać w odosobnieniu. Kluczowa jest identyfikacja właściwych technologii, umożliwiających wprowadzenie bazujących na nich produktów na rynek. Dopiero wtedy można je wdrażać, w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów – w tym dostawcami rozwiązań z zakresu mobilności, firmami technologicznymi, właścicielami infrastruktury i władzami odpowiedzialnymi za transport publiczny. Z naszych badań wynika, że wiele małych, stopniowych zmian może znacząco wpłynąć na to, jak ludzie postrzegać będą swoje codzienne podróże po mieście – czy będzie to na przykład pomoc w znalezieniu miejsca do parkowania, podpowiedzi o różnych cenach paliwa w różnych punktach miasta, czy zaplanowanie podróży komunikacją publiczną”.

Badanie przeprowadzono na grupie 19 000 konsumentów mieszkających w 19 krajach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu dostępnego pod adresem: https://vision.visaeurope.com/blogs/future-of-transportation