Gra na wielu instrumentach

Tego nie da się ukryć – żyjemy w biednym kraju. Polska legitymuje się poziomem produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca w wysokości nieco mniejszej niż 70 proc. średniego poziomu

Kryzys systemów fiskalnych rozumiany jako bezwzględny spadek efektywności danin publicznych, który nie jest związany z kryzysem ekonomicznym kraju, jest z reguły głównym symptomem kryzysu funkcjonowania państwa

Szara strefa w Polsce w 2014 roku wyniosła 12,4 proc. PKB. Upowszechnienie płatności elektronicznych może znacząco zmniejszyć ten poziom.

W sektorze MŚP niemal dwa razy więcej firm oczekuje wzrostu finansowania zewnętrznego niż jego obniżenia. Najchętniej korzystają z leasingu, a nie z kredytu bankowego.

Ponad 60 proc. Polaków jest świadoma roli przedsiębiorstw w tworzeniu PKB, miejsc pracy i budowaniu krajowej gospodarki. Niewiele o roli przedsiębiorców wiedzą ludzie młodzi

Choć według GUS w ubiegłym roku PKB Polski wzrósł o 3,6 proc. – trzeci wynik w Europie – to w rok 2016 polscy przedsiębiorcy weszli z minorowymi nastrojami