Andrzej Arendarski

ROZMOWA Z ANDRZEJEM ARENDARSKIM, PREZESEM KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ  – Przez ostatnich 25 lat w naszym kraju zmieniło się wszystko, a KIG trwa, i to cały czas pod pańskim kierownictwem. –