Monetyzacja cyfrowych zasobów

Dyskusja na temat Big Data została dziś zawłaszczona przez magię coraz większych liczb. Firmy fetyszyzują dane, prześcigając się w liczbie terabajtów informacji przetwarzanych każdego dnia. Tymczasem punkt ciężkości leży gdzie

Sieć sieci nierówna

Inteligentny zakład produkcyjny to taki, który wykorzystuje kompleksowe środowisko sieciowe do gromadzenia, wymiany, porównania i udostępniania analizy danych w czasie rzeczywistym – od hal fabrycznych do systemów zaplecza, a także