Szefowa PARP zrezygnowała

Bożena Lublińska-Kasprzak po ośmiu latach pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w tym siedmiu na stanowisku prezesa) oddała stery agencji. Zawodowo przeszła drogę od pracy naukowej w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, przez konsulting i pracę w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo, po stanowiska w administracji publicznej. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się programem SAPARD i funduszami strukturalnymi. Przez kolejne lata była związana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od zastępcy dyrektora do zastępcy prezesa. W 2008 roku przeszła do PARP. Jej kadencja zaowocowała 36 mld złotych inwestycji i ok. 17 tys. umów z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu. Według Business Centre Club, PARP generowała średnio rocznie 0,2 punktu procentowego wzrostu PKB, a we wspieranych firmach zwiększyła zatrudnienie o 5 proc. „Jestem dumna, że mogłam realizować aspiracje polskich przedsiębiorców” – napisała na Twitterze Bożena Lublińska-Kasprzak.