Szare na złote

W maju tego roku PKN ORLEN przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 15 nowoczesnych samochodów.

To kolejny krok wspierający działania administracji państwowej na rzecz walki z szarą strefą, dzięki którym w ostatnich latach legalna konsumpcja oleju napędowego w Polsce wzrosła o około 30 proc. Wcześniej PKN ORLEN przekazał organom skarbowym siedem mobilnych laboratoriów, pozwalających na szybkie badanie transportowanych w Polsce paliw pod kątem zgodności ich składu z obowiązującymi przepisami.

Uszczelnienie obrotu przekłada się na większe wpływy do budżetu państwa.

Samochody ufundowane przez ORLEN zostały wyposażone w specjalny cyfrowy system łączności ADAM, kompatybilny z obecnie używanym przez służby skarbowe. Darowizna wzmocni flotę samochodów KAS w dziewięciu województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, wielkopolskim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. Samochody są wykorzystywane przede wszystkim do kontroli realizowanych w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz do działań kontrolnych na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Konsekwencją skutecznej walki z szarą strefą w branży paliwowej jest dynamiczny wzrost zużycia paliw w Polsce, co wpływa na rekordowe zyski PKN ORLEN.

fot. Darek Golik

Aby zaspokoić większe zapotrzebowanie na polskim rynku, PKN ORLEN zwiększył import paliw z litewskich Możejek, co przełożyło się na wyniki tej rafinerii.

Ograniczanie szarej strefy było możliwe dzięki skutecznym działaniom legislacyjnym, ale też wzmocnieniu bieżących działań kontrolnych i wymianie informacji między instytucjami. Przyniosło wymierny efekt w postaci wyższych wpływów podatkowych – w 2015 r. z tego tytułu do budżetu państwa trafiło 269 mld zł, a w 2018 r. było to już 375 mld zł.

Wprowadzone w 2016 r. przepisy uporządkowały rynek paliwowy, zwiększyły jego transparentność i uzdrowiły konkurencję. Jednym z elementów walki z szarą strefą było aktywne wsparcie przez ORLEN akcji „Weź paragon”.

Fot. Samochody od PKN ORLEN dla Krajowej Administracji Skarbowej

Infografika – efekty zwalczania szarej strefy