Sustainable Brands już w Polsce!

Sustainable Brands Polska rozpoczyna działalność. Organizacja działa na świecie od 2006 roku      i  jest wiodącą globalną platformą stworzoną dla liderów marek i stojących za nimi organizacji biznesowych, które chcą odnieść sukces w świecie opartym na idei zrównoważonego rozwoju.

To społeczność innowatorów marek, CMOs i dyrektorów marketingu, specjalistów w dziedzinie sustainability, strategii biznesowej i marki, projektowania i innowacji produktów, podejmujących wyzwania środowiskowe i społeczne, by wykorzystywać ogromną siłę jaką dysponuje biznes do kształtowania świata, w którym wszyscy funkcjonujemy, a który to świat poważnie nadwątliła przez ostatnie stulecia ekspansywna cywilizacja człowieka. To właśnie dla nich – liderów i praktyków biznesu – tworzona jest baza wiedzy i dobrych praktyk dostępna w postaci publikacji, podcastów, webinarów, konferencji, a także wymiany doświadczeń i rozwoju sieci kontaktów i narzędzi transformacyjnych dla marek, firm i zespołów.

Sustainable Brands zrzesza blisko 80 największych firm na świecie reprezentujących różne branże, które łącznie osiągają rocznie prawie 2 biliony dolarów przychodu, obsługują ponad 5 mld konsumentów na całym świecie i zatrudniają ponad 4 mln pracowników. W ramach tej organizacji 1,5 mln przedstawicieli różniej wielkości firm buduje nowe modele biznesowe, testuje nowatorskie idee, adaptuje nowoczesne narzędzia w procesie zarządzania, inspiruje zmiany na rynku.

Założycielką oraz dyrektorką generalną Sustainable Brands Worldwide jest KoAnn Vikoren Skrzyniarz, która za cel organizacji postawiła dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób Marki XXI wieku mogą tworzyć nowe wartości biznesowe poprzez ciągły rozwój rozwiązań na rzecz środowiska i realizację celów społecznych.

KoAnn Vikoren Skrzyniarz to ekspertka, wykładowczyni w Harvard’s Leadership for Sustainability Exec Ed program, członkini zewnętrznej rady doradczej ds. zrównoważonego rozwoju P&G, doceniana m.in. przez ASQ (Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości) za działania w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

„Najważniejsze w uświadomieniu marek, jest to, że pojęcie zrównoważonego rozwoju wykracza daleko poza dbałość o środowisko. Obejmuje ono trzy główne aspekty – środowiskowy, ekonomiczny i społeczny – z których każdy musi być brany pod uwagę przy tworzeniu prawdziwej strategii zrównoważonego rozwoju i choć są one tożsame z formułą ESG, to w praktyce znacznie ją pogłębiają” – mówi Jolanta Zdrzałek, która kieruje SB Polska. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w dużych międzynarodowych firmach, w których zajmowała się organizacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi znakomicie wpisuje się w wizję firmy i projekty, które zamierza realizować. Od zawsze angażuje się w transformacyjne projekty, ponieważ wierzy, że kapitał ludzki jest podstawą realizacji wszystkich celów w każdej organizacji, a rzeczywista transformacja zaczyna się na poziomie indywidualnym liderów i w efekcie promieniuje na całą organizację.  Z wykształcenia jest ekonomistką z tytułem MBA oraz absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

„Sustainable Brands powstało z przekonania, że to właśnie biznes dysponuje największą siłą, w postaci swoich zasobów i budżetów, dzięki której realnie kształtuje świat, w którym wszyscy żyjemy i tym samym może go zmieniać mając na uwadze nie tylko krótko terminowe zyski, ale przede wszystkim perspektywę przyszłych pokoleń.

Pragniemy przenieść na polski rynek najlepsze praktyki, łączyć ludzi reprezentujących różnorodne obszary, perspektywy i wspólnie tworzyć inspirujące modele działań. Tym, co nas wyróżnia, jest, holistyczne, wielowymiarowe podejście oraz autorskie rozwiązania, a to daje znakomitą szansę tworzenia zaangażowanej społeczności i budowania zbioru najlepszych rozwiązań. I te rozwiązania będziemy pokazywać i promować, aby stały się standardami w swoich kategoriach” – dodaje Jolanta Zdrzałek.

Wsparcie marek na ich drodze zrównoważonej transformacji nierozłącznie wiąże się z ich relacją z konsumentami. Równoczesna zmiana zachowań, stylu życia i stanu świadomości odbiorców jest warunkiem krytycznym dla zrównoważonego rozwoju biznesu. Autorska platforma Brands For Good (BFG) odpowiada na te wyzwania pomagając budować relację pomiędzy marką  i człowiekiem. Rozbudowana metodologia BFG wspomagana jest przez projekty badawcze dotyczące tego związku realizowane na świecie przez firmę IPSOS, która również w Polsce będzie jednym z kluczowych partnerów Sustainable Brands.

„W naszej współpracy z Sustainable Brands planujemy szereg projektów badawczych, które pokażą trendy występujące w Polsce w obszarze działania marek oraz ich wzajemnej relacji             z konsumentami. Pierwsze badanie na dużej populacji dotyczące znaczącej grupy marek, będzie projektem założycielskim i punktem odniesienia dla kolejnych inicjatyw. Badania będą materiałem, który w kolejnym etapie pozwoli skutecznie prowadzić działania dotyczące transformacji marek. Nasze zaangażowanie jest kontynuacją współpracy IPSOS z Sustainable Brands na innych rynkach i idealnie wpisuje się w nasze plany rozwijania projektów badawczych w tym obszarze” – mówi Anna Karczmarczuk, Prezeska IPSOS w Polsce.

Ipsos jest trzecią co do wielkości firmą badawczą na świecie, obecną w 90 krajach. Zatrudnia ponad 18 tys. pracowników i pracuje dla 5 tys. klientów na całym świecie. Ipsos dostarcza wiarygodnej wiedzy dla głębokiego zrozumienia społeczeństwa, rynków i ludzi.

SB to najlepsza platforma do współpracy, gromadzenia wiedzy i komunikacji dla marek, które chcą odnieść sukces w świecie opartym na idei zrównoważonego rozwoju. Wizja działania organizacji wspierana jest przez Tomasza Pawlikowskiego, członka globalnego Advisory Boards Sustainable Brands, który jest jedną z kluczowych postaci marketingu i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie swojej bogatej kariery zawodowej pracował dla wielu marketerów i zarządzał prestiżowymi agencjami, w tym Publicis, Optimedia, Leo Burnett i Saatchi & Saatchi. Jest absolwentem psychologii, zarządzania i Executive Business Coaching. Obecnie jest mentorem startupów obejmujących złożony ekosystem mediów, handlu i kreatywności.

„Dla znanych marek synergia celów zrównoważonego rozwoju z celami biznesowymi jest kluczowa dla ich przyszłości. Najbliższa dekada rozstrzygnie, które marki skutecznie zrealizują swoje cele transformacyjne wchodząc dzisiaj na drogę zrównoważonego rozwoju. Nie tylko dlatego, że wymuszają to regulacje ESG, ale także z powodu głębokiej przemiany stanu świadomości zarówno liderów jak i całych organizacji. Przekładać to będzie się też na zmianę postaw społecznych a korelacja tych zmian z jednoczesną transformacją marek jest podstawowym czynnikiem wpływający na funkcjonowanie świata w przyszłości. Wyzwanie, które stoi przed markami jest ogromne i wymaga całkowitego przebudowania standardów myślenia o biznesie. Nie jest to łatwe ani nie stanie się szybko, ale, powiedzmy to otwarcie, nie ma innej drogi, jeśli chcemy przyszłym pokoleniom zostawić lepszy świat. I tę podróż musimy zacząć już teraz.” – stwierdza Tomasz Pawlikowski

Niewątpliwe SB Polska to dziś najlepsza platforma do poszerzania wiedzy, współpracy i komunikacji marek i ich liderów, działających na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jak podkreśla KoAnn Vikoren Skrzyniarz: „Cieszę się, że mogę powitać cały zespół Sustainable Brands Polska w naszej globalnej społeczności liderów zmian chcących tworzyć przyszłość, której wszyscy pragniemy.”