Student potrafi

Joachim Piotrowski, student 2. roku Wydziału Prawa King’s College London, o udziale w prestiżowym konkursie „Undergraduate of the Year Award”

Jesteś absolwentem Liceum im. Batorego w Warszawie.
Ukończyłem je z wyróżnieniem. Starałem się, ponieważ wymarzyłem sobie studia za granicą, a żeby się tam dostać niezbędne były bardzo dobre oceny oraz szereg aktywności pozaszkolnych.

Jako licealista byłeś laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzyo Prawie.
Prawo zawsze mnie interesowało. Wybierając uczelnię zagraniczną chciałem sprawdzić swoje umiejętności i w praktyce zobaczyć różnice między prawem polskim, opartym na kodeksach, a brytyjskim, bazującym na prawie zwyczajowym.

Wybrałeś uczelnię z górnej półki.
Wydział Prawa King’s College London, będący częścią University of London, w najważniejszych rankingach uczelni na całym świecie jest w pierwszej 20., a na 4. miejscu w Europie. To oczywiście zobowiązuje. Z jednej strony mamy najlepszą kadrę wykładowców, z drugiej, wymaga się od nas zaangażowania w trakcie wykładów, zajęć i egzaminów. Nie jest łatwo, ale uczelnia otwiera perspektywę zatrudnienia w najbardziej renomowanych kancelariach w londyńskim City. Perspektywa pracy przy największych transakcjach potrafi uskrzydlać.

Wziąłeś udział w konkursie „Undergraduate of the Year Award”. Jego głównym organizatorem jest firma TARGET jobs, zajmująca się networkingiem pomiędzy dużym spółkami i organizacjami a studentami w UK. Oferuje staże i warsztaty, a przy tym wyszukuje utalentowanych studentów.
Nagroda jest przyznawana od 6 lat w 12 różnych kategoriach – jedną z nich jest prawo. W każdej z tych kategorii konkurs jest sponsorowany przez firmę związaną z sektorem odpowiadającym danemu kierunkowi studiów – w przypadku prawa jest to międzynarodowa kancelaria Mayer Brown.

Żeby wziąć udział w konkursie trzeba spełnić wymagania startowe.
Głównie chodzi o oceny ze studiów i referencje akademickie. Następnie proces wyłaniania zwycięzców przebiega w 3 etapach. Najpierw należy w aplikacji online opisać swoje doświadczenie zawodowe, wszelką działalność w organizacjach studenckich, itp. Najważniejszym elementem tego etapu był esej, który w kategorii Law należało napisać na temat „How law is fundamental for social good?”. W drugim etapie kandydaci rozwiązywali przez ok. 2 godziny 4 testy sprawdzające umiejętność logicznego myślenia, krytycznej analizy tekstu oraz zdolności intelektualne. Testy były organizowane przez SHL Talent Measurement from CEB. Po dwóch etapach firma sponsorska, na podstawie oceny esejów i wyników z testów, zaprosiła 35 kandydatów do swojego biura na Assesment Day. Podczas dnia spędzonego w biurze braliśmy udział w szeregu ćwiczeń, warsztatów i testów, które były oceniane przez prawników. Najważniejszą częścią dnia była prezentacja, którą każdy kandydat miał wcześniej przygotować na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń dla sektora prawnego. Po tym etapie została wyłoniona finałowa dziesiątka najlepszych studentów prawa w UK.

Gratulujemy – jako jedyny Polak jesteś jednym z 10 najlepszych.
Dziękuję, jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej że rzeczywiście jestem jedynym nie Brytyjczykiem w tej grupie.