Strategiczne znaczenie technologii mobilnych

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Ireneusz Piecuch
prezes PIIT

Jak wynika z raportu firmy doradczej PwC „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse” przygotowanego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, wpływ technologii mobilnych na polską gospodarkę wynosi 3,2 proc. PKB. Co więcej, operatorzy telekomunikacyjni reinwestują ponad 20 proc. wypracowanej przez siebie wartości dodanej w nowe technologie i infrastrukturę telekomunikacyjną. To trzykrotnie więcej niż przeciętna w gospodarce. Inwestycje te to jednak tylko jedna strona medalu. Po drugiej stronie jesteśmy my – użytkownicy. Z telefonu komórkowego korzysta w Polsce aż 94 proc. z nas, przy czym tylko w 2015 r. przesłaliśmy tą drogą 559 mln gigabajtów danych – o 114 proc. więcej niż rok wcześniej. Serwisy społecznościowe zapewniają nam nie tylko kontakt ze znajomymi, gdziekolwiek są, lecz także dostęp do najnowszych wydarzeń. Dzięki jednym z najniższych w Europie cen usług telekomunikacyjnych ponad 3 mln osób należących do grupy najmniej zamożnych Polaków może korzystać z Internetu szerokopasmowego, dającego dostęp do informacji – nowej waluty XXI w. – wyrównując ich szanse. Jakie będzie kolejne 20 lat? Jeszcze szybsze, dynamiczniejsze i intensywniejsze. Rzeczywistość wirtualna, IoT w połączeniu z olbrzymimi repozytoriami danych (przetwarzanie w chmurze) oraz technikami analiz danych (Big Data) sprawią, że kolejne wynalazki rodem z książek fantastycznonaukowych trafią do naszych domów. Zachwycając się kolejnymi aplikacjami i technicznymi gadżetami, warto pamiętać, że to wszystko jest możliwe dzięki wynalazkowi Grahama Bella i wielu kolejnym generacjom budowniczych telekomunikacyjnych infostrad.