Strabag: 30 lat w Polsce

ManagerOnline

Wojciech Trojanowski i Alfred Watzl, członkowie zarządu Strabag Sp. z o.o.

Strabag jest obecny w Polsce od 30 lat, wtedy w 1987 roku zrealizował w Warszawie swoją pierwszą dużą inwestycję. Jak mogliby panowie podsumować te lata w kontekście dzisiejszej pozycji firmy na naszym rynku budowlanym?

Alfred Watzl: Strabag rozpoczął działalność w Polsce przed przemianami politycznymi i gospodarczymi w 1989 roku. Decyzja koncernu o wejściu na polski rynek wymagała wówczas dużej odwagi i perspektywicznego myślenia. W 1987 roku powstała spółka LIM, założona przez LOT, Ilbau (ówczesna nazwa Strabagu) oraz Marriott , która zbudowała hotel Marriot w Warszawie. Ta nasza pierwsza, prestiżowa inwestycja dała nam szansę na pokazanie nowej jakości w budownictwie komercyjnym.

Wojciech Trojanowski: Przez 30 lat naszej obecności w Polsce zrealizowaliśmy kilkanaście tysięcy projektów. Wśród nich są realizacje kluczowe dla polskiej infrastruktury drogowej, jak np. budowa drugiego odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko, gdzie wciągu dwóch lat zbudowaliśmy 105 km koncesyjnej autostrady w technologii betonowej – w rekordowym tempie i w odpowiedniej jakości. To również kolejne odcinki trasy S7, oddawane do użytku w tym roku, również wiele innych ważnych projektów, jak fragmenty autostrady A1, liczne drogi ekspresowe i obwodnice miast. Ale to również projekty kubaturowe, które wpisały się na trwałe w krajobraz polskich miast. Mam tutaj na myśli, na przykład, Galerię Katowicką wraz z dworcem kolejowym, Galerię Krakowską czy bydgoskie Zielone Arkady. Przez 30 lat budowaliśmy lokalną firmę w oparciu o wzrost organiczny, dzięki czemu nasza struktura odpowiada wymaganiom rynku i oczekiwaniom inwestorów. Dzisiaj jesteśmy największym producentem mas bitumicznych w Polsce, posiadającym 32 własne wytwórnie. Jesteśmy partnerem w budowaniu zarówno infrastruktury krajowej, jak i lokalnej.

Strabag jest głównie znany z dużych i prestiżowych inwestycji krajowych. Jakie znaczenie ma dla firmy działalność regionalna?

A. W.: Chcemy być lokalną firmą budowlaną we wszystkich regionach i rozwijając naszą strukturę regionalną zainwestowaliśmy ponad miliard złotych w majątek produkcyjny. Od lat jesteśmy partnerem dla samorządów, województw, miast, gmin oraz powiatów realizujących w całej Polsce małe, średnie i duże zlecenia infrastrukturalne. Obecnie prowadzimy ok. 700 inwestycji, wśród których są duże kontrakty na drogi ekspresowe, autostrady, linie kolejowe, ale i małe kontrakty związane z lokalną infrastrukturą drogową. Jako największy krajowy producent mas bitumicznych jesteśmy w stanie dostarczyć je do każdej gminy, dzięki czemu możemy podjąć się relatywnie niewielkich lokalnych zleceń. Jeżeli chodzi o budownictwo kubaturowe, budujemy nie tylko największe centra handlowe w dużych miastach, na przykład niedawno zbudowaliśmy lokalne centrum handlowe w przygranicznym Hrubieszowie i rozpoczynamy budowę lokalnej galerii handlowej w Biłgoraju.

Jakie były kluczowe projekty Strabagu w ostatnich latach i jakie czekają na realizację?

A. W.: Ubiegły i obecny rok to dla Strabagu kolejne etapy realizacji ważnych inwestycji drogowych i kubaturowych. Przed terminem oddaliśmy do użytku dwie bardzo ważne inwestycje: ostatni odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław, dzięki czemu ukończona została autostrada, która przebiega przez całą Polskę i łączy Europę Zachodnią z Ukrainą, oraz odcinek Autostrady A1, będący częścią wschodniej obwodnicy Łodzi i stanowiący łącznik polskiego wybrzeża z Europą Południową. W tym roku zakończyliśmy budowę trzech odcinków trasy S7, w tym oddaliśmy do użytku małopolskim kierowcom obwodnicę Krakowa i najdłuższy w regionie most na Wiśle. Podpisaliśmy też, jak dotąd największy w Polsce, kontrakt kolejowy na modernizację odcinka Kraków Główny Towarowy-Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.

W. T.: Jesteśmy znani z tego, że nie boimy się projektów, których innym nie udało się dokończyć, kilkakrotnie przejmowaliśmy zadania bankrutujących firm. Niedawno podpisaliśmy umowę na dokończenie słynnego krakowskiego „szkieletora”, który szpecił centrum miasta przez 40 lat. Będą się tam mieściły biura i hotel.

2016 rok był trudny dla branży budowlanej w Polsce. Jak Strabagowi udało się utrzymać pozycję i dobrą kondycję finansową?

W. T.: Dzięki temu, że działamy w kilku segmentach budownictwa – od dużych projektów infrastrukturalnych począwszy, poprzez budownictwo kolejowe, po cały zakres budownictwa ogólnego, a na regionalnym budownictwie drogowym skończywszy – udało nam się nie tylko utrzymać, ale nawet zwiększyć rentowność. Przekonaliśmy się też, że terminowość oraz jakość jaką oferujemy inwestorom to nasz kapitał, niezależnie od koniunktury jaka panuje na rynku. Jako spółka jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych ze względu na wysoki poziom kapitałów własnych. Podczas gdy zanotowaliśmy w Polsce 20-procentowy spadek produkcji budowlano-montażowej, wiele firm musiało restrukturyzować zatrudnienie. Nam udało się w tym czasie zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób. Grupa Strabag w Polsce zatrudnia ok. 4,5 tys. osób i planujemy wzrost w tym obszarze. Jesteśmy jednak realistami i patrząc z perspektywy obecnej na rok 2017 i lata następne, dostrzegamy ryzyka związane z kumulacją projektów w perspektywie unijnej, a potem z gwałtownym ich spadkiem.

Czy polityka kadrowa przekłada się na sukces firmy?

W. T.: Tak, przemyślana polityka kadrowa to niewątpliwie jeden z filarów sukcesu spółki. Przyjazne środowisko, dobra atmosfera, zintegrowany zespół wspierający się wzajemnie to wartość dodana dla pracowników. W skali roku Strabag inwestuje w rozwój kadr ponad 1,5 mln zł, poszukuje talentów, którym stwarza warunki do rozwoju. Podstawą kultury organizacyjnej naszej firmy jest dialog i wzajemny szacunek. Dzięki wyznawanym wartościom wspólnie obieramy kierunki rozwoju i razem realizujemy cele. Dziewięć wartości, na których firma opiera swoją działalność, determinują naszą postawę wobec pracowników, klientów, inwestorów, dostawców, a także społeczeństwa. Zapewniam, że dla 4,5 tys. pracowników nie są to puste hasła.

A. W.: Chcemy być najlepszym pracodawcą na rynku, a to oznacza, że jesteśmy zobowiązani do dbania o naszych pracowników. Mamy doskonały zespół w całej Polsce, który codziennie ciężko pracuje na dobre wyniki, jakie osiągamy. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni lokalnie, zatrudniamy pracowników mieszkających w danej okolicy. Dzięki temu praca w dużej międzynarodowej firmie nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców dużych miast.

Innowacyjność to jedna z wartości firmy, czy Strabag wdraża tę wartość w życie?

A. W.: Zdecydowanie Strabag jest w Polsce w ścisłej czołówce jeżeli chodzi o innowacyjne firmy budowlane. Już dziś digitalizujemy procesy w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym. Naszym standardem staje się projektowanie wirtualne BIM 5D. Abyśmy te nowoczesne procesy mogli w pełni wprowadzać w życie, konieczne są również nowoczesne metody zarządzania, które stosujemy. Jeżeli chodzi o innowacje dotyczące samych nawierzchni, to nasze laboratorium techniczne TPA opracowuje rozwiązania, które z sukcesem wdrażamy na polskich drogach. Jednym z najgłośniejszych projektów w ostatnim czasie, który stał się słynny na całym świecie, jest świecąca ścieżka rowerowa, którą wykonaliśmy jako odcinek testowy pod Lidzbarkiem Warmińskim. Kilka lat temu na trasie S8 na 11-kilometrowym odcinku Opacz-Paszków zastosowaliśmy tzw. nawierzchnię długowieczną. Latem tego roku oddaliśmy do użytku fragment drogi S7 – obwodnicę Krakowa wraz z mostem na Wiśle – gdzie jako jedną z innowacji zastosowaliśmy asfalt modyfikowany gumą. Jest to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne dla inwestora, ale także ekologiczne, umożliwiające recykling wielu ton zużytych opon.

W. T.: Przy tej okazji chciałbym jeszcze wspomnieć o naszych innowacjach w zakresie nawierzchni betonowych, które zastosowaliśmy na jednym z naszych kluczowych projektów, na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. Nawierzchnia betonowa o tzw. odsłoniętym kruszywie zapewnia lepszą przyczepność kół i właściwości antypoślizgowe. Innowacje to przyszłość budownictwa i Strabag na pewno będzie wnosił w tym obszarze wartość dodaną dla wszystkich naszych klientów.