Agencja ratingowa Standard & Poor’s 13 kwietnia 2018 r. utrzymała pozycję Polski w ratingu na poziomie BBB+, natomiast zmieniła perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Tym samym nie spełniły się nadzieje ekonomistów na zmianę ratingu dla Polski na poziom bardziej wiarygodny dla inwestorów zagranicznych. Niemniej korzystna zmiana prognozy ratingowej nie odbiera nadziei na zmianę na plus samego ratingu.

Dlaczego rating dla Polski bez zmian?

Lepsze prognozy Standard & Poor’s tłumaczy oczekiwaniem, że silny wzrost gospodarczy naszego kraju utrzyma się nadal w 2018 r. – to wynik analizy ogólnej odporności polskiej gospodarki oraz solidnego popytu zewnętrznego.

Warto przeczytać: Rozpędzona gospodarka

Rating dla Polski nie ulega jednak zmianie, gdyż w opinii Standard & Poor’s boom w gospodarce nie potrwa długo, choć na razie oczekuje się, że rodzima ekspansja gospodarcza będzie trwała. Przełoży się to na poprawę wyników fiskalnych w większym stopniu, niż przewidywali to wcześniej analitycy. Spowolnienie miałoby być wynikiem kurczenia się siły roboczej, presji płacowych i niepewnego globalnego środowiska.