Sojusz na Rzecz Dekarbonizacji Transportu

W Lipsku, w Niemczech odbyło się spotkanie Alstom z organizacjami partnerskimi, przedstawicielami miast i państw, którego celem było oficjalne powołanie Sojuszu na Rzecz Dekarbonizacji Transportu (TDA – Transport Decarbonisation Alliance). Koalicja ma na celu dalsze przyspieszenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w sektorze transportowym. Wydarzenie miało miejsce podczas Międzynarodowego Forum Transportu, trwającego od 23 do 25 maja.

Mając na uwadze fakt, że obecnie emisja dwutlenku węgla generowana przez sektor transportowy stanowi 25% emisji gazów cieplarnianych, Sojusz łączy wiodące kraje, miasta i firmy w koalicję dążącą do zmian światowego sektora transportu i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 rokiem. Sojusz stanowi część z 12 zobowiązań, podjętych podczas szczytu One Planet Summit, organizowanego przez Prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, w Paryżu, w grudniu 2017 roku. Stanowi to punkt wyjścia do dyskusji na temat dekarbonizacji transportu w kontekście globalnych, regionalnych, krajowych, lokalnych i korporacyjnych proceduralnych procesów. Jednocześnie Sojusz udowadnia, że dekarbonizacja jest technicznie możliwa do przeprowadzenia, a co najważniejsze wygeneruje znaczne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

– Neutralność emisyjna w sektorze mobilności jest osiągalna. Aby sprostać  temu wyzwaniu, wszystkie systemy transportu muszą być zmodernizowane i  przekształcone. Z naszymi partnerami w Sojuszu na Rzecz Dekarbonizacji  Transportu cieszymy się, że możemy stać na czele tych zmian – Henri Poupart-Lafarge, Prezes i Dyrektor Zarządzający Alstom

Alstom dołącza do innych firm założycielskich: CEiiA, EDP, ITAIPU Binacional, Michelin oraz PTV. Wśród państw będących członkami Sojuszu są Kostaryka, Finlandia, Francja, Luksemburg, Holandia i Portugalia, a miastami członkowskimi są Kurytyba (Brazylia), Rotterdam (Holandia), Lizbona (Portugalia) oraz tzw. „Front Atlantycki” składający się z gmin Porto, Gaia i Matosinhos (Portugalia).

Alstom od kilku lat angażuje się w działania przeciwko zmianom klimatycznym poprzez wdrażanie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań, udział w wydarzeniach Szczytów Klimatycznych (COP) oraz wsparcie działań Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT – Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego Transportu Niskoemisyjnego) oraz Paris Process on Mobility and Climate (PPMC – Proces Paryski Dotyczący Mobilności i Klimatu).

Aby wspomóc dążenia do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla, Alstom określił swoją strategię w oparciu o trzy kierunki: stawianie na ofertę przede wszystkim energooszczędnych rozwiązań elektrycznych; umożliwienie transformacji zasilania w rozwiązania zrównoważonej mobilności; oraz dekarbonizacja procesów swojej działalności.

Przykładem wiodących innowacji na skalę światową jest zaprezentowany przez Alstom, w 2016 roku, pierwszy na świecie pociąg o napędzie wodorowym – Coradia iLint. Ten regionalny pociąg jest całkowicie bezemisyjny i stanowi pierwszą tego typu alternatywę dla pociągów spalinowych na niezelektryfikowanych liniach kolejowych. Zasilane ogniwami paliwowymi, w których wodór jest przetwarzany w energię elektryczną, pociągi Coradia iLint emitują jedynie parę i wodę. Alstom oferuje pociągi Coradia jako część kompleksowego systemu obejmującego pociągi, ich obsługę, a także infrastrukturę niezbędną do ich zasilania. Pociągi wejdą do regularnego użytku, w 2018 roku, na trasie Cuxhaven-Bremervörde w Dolnej Saksonii w Niemczech. Również w tym roku pociągi zostały wyróżnione nagrodą GreenTec Award 2018 w kategorii Mobility by Schaeffler.

Paulina Górska