Silna energetyka podstawą krajowej gospodarki

  Nowoczesna i niezależna energetyka jest gwarantem bezpieczeństwa Polski i jej rozwoju. To właśnie stabilne i bezpieczne dostawy energii decydują o rozwoju gospodarczym państwa i jego obywateli. Takie bezpieczeństwo dają odnawialne źródła energii, niezależne od wahań cen na rynkach surowców i uprawnień do emisji CO2. Dlatego potrzebna jest transformacja energetyczna. PGE już teraz realizuje inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii.

  Wprowadzony przez Unię Europejską handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, który ma pomóc Europie osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną sprawia, że koszt emisji CO2 stanowi coraz większy udział w cenie produkcji energii i ostatecznie w cenie energii dla firm i gospodarstw domowych. Transformacja energetyczna i eliminacja tego kosztu z ceny energii może być impulsem podnoszącym konkurencyjność polskiej.

  Rządowa Tarcza Solidarnościowa zamrażająca ceny energii dla gospodarstw domowych na poziomie z roku 2022 ok. 41 gr netto za kWh (69 gr po przekroczeniu limitów), a dla małych i średnich firm, samorządów i odbiorców wrażliwych na poziomie 78 gr za kWh (od października 69 gr), jest rozwiązaniem tymczasowym. Tylko transformacja energetyczna i zwiększenie udziału w miksie energetycznym rozwiązań nisko i zeroemisyjnych jest w stanie definitywnie rozwiązać problem i zabezpieczyć polską gospodarkę przed wahaniami na rynku energii w przyszłości.

  Zgodnie z przyjętą w 2020 roku strategią PGE już teraz realizuje inwestycje w nowe źródła wytwórcze energii, które zapewnią stabilne bezpieczne i niezależne dostawy energii dla wszystkich odbiorców w Polsce. Do 2030 roku PGE chce posiadać 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych i 1,7 GW w lądowych farmach wiatrowych.

  W ostatnim czasie PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zakończyła prace budowlane na dwóch farmach PV – Gutki i Gutki 2 – o łącznej mocy 12 MW. Wytworzona przez nie energia elektryczna zasili blisko 7 tys. gospodarstw domowych.

  Dodatkowo, we wrześniu br. PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE nabyła Farmę Wiatrową Zalesie o mocy 24,85 MW. Po tej transakcji Grupa PGE zwiększyła swoja moc zainstalowaną w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie do blisko 800 MW. Nowa inwestycja może zapewnić dostawy czystej energii dla blisko 38 tys. gospodarstw domowych i pozwoli na redukcję emisji CO2 o ponad 61 tys. ton rocznie.

  W trakcie realizacji jest także program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Najbardziej zaawansowane są projekty – Baltica 2 i 3 o mocy  2,5 GW – realizowane są wraz z duńskim partnerem, firmą Ørsted. Pierwszy prąd z Baltica 2 popłynie już w 2027 roku. Natomiast samodzielny projekt Baltica 1 o mocy ok. 1 GW zostanie zakończony po 2030 roku. W br. PGE otrzymała także pozwolenia lokalizacyjne w ramach kolejnych pięciu postępowań. Łączny potencjał realizowanych już projektów i nowych obszarów pozwala na zainstalowanie ponad 7 GW mocy, co czyni PGE największym polskim inwestorem morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Plany PGE obejmują także budowę magazynów energii, które pomogą w sposób optymalny wykorzystać energię produkowaną z OZE.

  We współpracy z polskim partnerem ZE PAK i koreańskim KHNP PGE przygotowuje także budowę elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW w powiecie konińskim. Zapewni ona stabilne dostawy energii niezależne od warunków atmosferycznych. Celem wszystkich inwestycji realizowanych przez PGE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i wszystkich klientów.