Sieci szerokopasmowe motorem postępu

Zhai haipeng - Fixed network director of Huawei CEE Region

Haipeng Zhai
Director of CEE & Nordic European Fixed Network Marketing & Solution Sales Dept Huawei

Według założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej Polska do 2020 roku musi zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mbps, a co najmniej 50 proc. gospodarstw domowych powinno dysponować łączem o przepustowości min. 100 Mbps. Na te właśnie cele Polska przeznacza ponad 1 mld euro. Poprawa efektywności przedsiębiorstw, większa konkurencyjność, pojawianie się nowych, innowacyjnych technologii, usług, aplikacji i modeli biznesowych to tylko kilka przykładów możliwości, jakie daje dostęp do usług szerokopasmowych. Z badań przeprowadzonych w 25 krajach OECD między 1996 a 2007 rokiem wynika, że każda rozbudowa sieci szerokopasmowej o 10 proc. prowadzi do podniesienia krajowego PKB na mieszkańca o 0,9–1,5 proc. Przykładowo chińska Taobao, jedna z największych platform e-commerce na świecie, tylko w 2012 roku stworzyła ok. 18 mln miejsc pracy.

Jednak rozwój sieci szerokopasmowej napotyka wiele trudności i wyzwań, w szczególności w zakresie modeli inwestycyjnych, kosztów budowy i współpracy międzysektorowej, gdzie potrzebna i wskazana jest interwencja administracji państwowej. Jedną z firm, która ma bogate doświadczenie w światowych projektach ogólnokrajowych sieci szerokopasmowych, jest Huawei. Od 2009 r. firma wdrożyła ponad 35 takich projektów, m.in. w Malezji, Singapurze, Katarze oraz Wielkiej Brytanii.