Sieć sieci nierówna

Ingo Schneider dyrektor ds. rozwoju działalności w Dziale Infrastruktur Sieci Transmisji Danych Alcatel-Lucent Enterprise

Inteligentny zakład produkcyjny to taki, który wykorzystuje kompleksowe środowisko sieciowe do gromadzenia, wymiany, porównania i udostępniania analizy danych w czasie rzeczywistym – od hal fabrycznych do systemów zaplecza, a także w obrębie całego łańcucha dostaw. Branża produkcyjna i przemysłowa ma specjalne wymagania w zakresie sieci, które nie są potrzebne w biurze ani sklepie. Czy jednak powinny być one takie same? Odpowiedź brzmi – nie.

Rozwiązania Internetu Rzeczy w przedsiębiorstwach produkcyjnych obejmują cały zakład – od nabywania materiałów niezbędnych do produkcji aż do przechowywania gotowych wyrobów i dostarczania ich – i zapewniają całościowy wgląd w przepływ pracy w obrębie całego przedsiębiorstwa. Tradycyjne sieci nie stanowią jednak istotnej przeszkody we wdrożeniu tego rozwiązania w inteligentnych fabrykach i ośrodkach objętych łącznością sieciową.

Dwa podstawowe elementy konstrukcyjne niezbędne do budowania inteligentnej sieci dla zakładów produkcyjnych to wzmocniona sieć Ethernet klasy korporacyjnej ze zintegrowanymi zabezpieczeniami działającymi w czasie rzeczywistym. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że nadaje się ona do pracy w obciążonym środowisku produkcyjnym, gdzie nawet minimalne zakłócenia w łączności sieciowej, spowodowane przez mało wydajny transfer danych lub wystąpienie wąskiego gardła, mogą mieć negatywne konsekwencje w obrębie całego łańcucha produkcyjnego. Korzyści z zainwestowania w tego typu technologie są niebagatelne. Nie tylko umożliwiają bowiem zautomatyzowanie procesów produkcyjnych i organizacyjnych, lecz także pozwalają systemom zarządzania na generowanie użytecznych informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa, co przyspiesza podejmowanie trafniejszych decyzji.