Ściany nie gwarantują bezpieczeństwa

Robert Paszkiewicz dyrektor sprzedaży i marketingu OVH Sp. z o.o.
Robert Paszkiewicz
dyrektor sprzedaży i marketingu OVH Sp. z o.o.

Obecne podejście zarówno do przechowywania danych, jak i samych centrów danych bardzo się różni od tego, które przez lata funkcjonowało w świadomości klientów. Wieloletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii zmierzających w kierunku zwirtualizowania wszystkich zasobów IT pozwalają OVH oferować rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, potwierdzone certyfikatami, np. ISO 27001, SOC 1 i SOC 2 oraz PCI DSS. Dzięki takim rozwiązaniom jak Software-Defined Data Center (SDDC) możemy stworzyć stabilną sieć usług serwerowych oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, w sposób prostszy niż dotychczas wdrażać plany odtwarzania awaryjnego. Klienci są coraz bardziej świadomi i oczekują rozwiązań umożliwiających tworzenie logicznych połączeń infrastruktury zlokalizowanej w różnych centrach danych. Firmy, także z sektora finansowego i ubezpieczeniowego, nie chcą ograniczać swoich zasobów do jednego ściśle chronionego miejsca. Zamiast tego preferują georedundancję infrastruktury, nie tylko na poziomie europejskim, lecz także interkontynentalnym. Oferowany przez OVH model Infrastructure as a Service zakłada, że klient nie martwi się o serwis, dostęp do sieci ani wymianę komponentów w razie awarii. Dodatkowo brak umowy terminowej i miesięczny model rozliczenia powodują, że łatwo można przekształcać usługę, gdy zajdzie potrzeba zmiany mocy obliczeniowej lub architektura będzie nieoptymalnie zaplanowana. Z tej perspektywy poziom Tier danego centrum danych przestaje mieć kluczowe znaczenie, gdyż bezpieczeństwo informacji gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo fizycznego obiektu, lecz także umiejętne połączenie centrów danych ze sobą w jedną sieć.