SARE chce przejąć legendarne Gadu-Gadu

Technologiczna spółka SARE, specjalizująca się w zintegrowanym marketingu internetowym, planuje zakup jednego z najstarszych i najpopularniejszych komunikatorów na polskim rynku – Gadu-Gadu. To przejęcie byłoby realizacją założonych w strategii biznesowej Spółki akwizycji, które docelowo będą zapewniać poszerzenie jej oferty o komplementarne usługi oraz umożliwiać zapowiedziany w strategii wzrost EBITDA. W ubiegłym roku spółka SARE przejęła mailPro, a dzisiaj poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z obecnym właścicielem aktywów Gadu-Gadu, który wyraził wolę sprzedaży należących do niego aktywów. 

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony potencjalnej transakcji zamierzają w dobrej wierze prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznych warunków transakcji nabycia aktywów Gadu-Gadu, satysfakcjonujących dla obydwu stron. Jednocześnie potwierdzono, że warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń, w szczególności zgód organów korporacyjnych. Dla SARE  ważnym aspektem transakcji jest doświadczony i zaangażowany zespół Gadu-Gadu, w połączeniu z którym Spółka zakłada perspektywę rozwoju.

– Wywodzimy się z podobnej kultury organizacyjnej, opartej na technologii i innowacyjności. Razem możemy rozwinąć kolejne projekty, będące odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynkumówi Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE S.A.

Gadu-Gadu szczyt swojej popularności osiągnął w ubiegłym dziesięcioleciu, ale do dzisiaj jest bardzo rozpoznawalnym komunikatorem przez większość polskich użytkowników Internetu. Wciąż posiada ogromny potencjał, zarówno infrastrukturalny, jak i wizerunkowy, który spółka SARE zamierza wykorzystać i rozwinąć.

 – Mamy precyzyjnie określone cele i założenia związane z rozwojem GG. Jako eksperci w dziedzinie poczty elektronicznej oraz e-mail marketingu, jesteśmy w stanie przewidzieć i zdefiniować trendy oraz następujące zmiany w tej dziedzinie. Dlatego ten komunikator idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju, a tym samym uzupełni nasze portfolio usług. Dzięki temu nasi obecni i przyszli klienci będą mogli się spodziewać jeszcze szerszego, a jednocześnie bardziej zintegrowanego zakresu usług dodaje Dariusz Piekarski.

SARE ma kilka pomysłów na reaktywację i rozwój słynnego Gadu-Gadu oraz promocję charakterystycznego znaku słoneczka. Jako spółka specjalizująca się w zagadnieniach poczty elektronicznej, pragnie wykorzystać możliwości zawieszonej usługi Gadu-Gadu, jaką była poczta GG. Spółka zamierza zintegrować ją z komunikatorem, zachowując tym samym wygodę i prostotę cenioną przez użytkowników GG. Know-how Grupy SARE i doskonała znajomość preferencji użytkowników poczty może okazać się kluczowa w stworzeniu unikalnej usługi na polskim rynku.

Kolejnym krokiem, jaki chce przedsięwziąć SARE, jest ewolucja komunikatora, zintegrowanego ze stronami internetowymi. Technologie analityczne ruchu użytkowników stron WWW, jakimi dysponuje Spółka, pomogą zaoferować jej Klientom zupełnie nową, kompleksową usługę.

– Połączenie komunikatora i web analityki z pewnością zaowocuje nową ofertą dla sektora biznesowego. Potencjał, jakim możemy mieć szansę dysponować dzięki Gadu-Gadu, jest w naszej ocenie ogromny. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni statystykami dotyczącymi komunikatora. Wystarczy spojrzeć na publicznie dostępne dane o liczbie zainstalowanych aplikacji mobile, liczbie aktywnych użytkowników, jaki i nowych rejestracji. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby deklarować szczegóły planowanych projektów na bazie GG. Mogę jednak zapewnić, że intensywnie analizujemy różne warianty i jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie mówi Tomasz Kusy, Dyrektor Działu Programowania, SARE S.A.

Zarząd SARE zapewnia, że poprzez przejęcie GG będzie dążyć do dwukierunkowego rozwoju. Pierwszy z nich, to stworzenie produktu dla biznesu w zupełnie nowym wydaniu. Drugim kierunkiem jest wsparcie dla polskiej marki.

 – Dołożymy wszelkich starań, aby wykorzystać nasze innowacyjne podejście do rozwoju i ożywienia komunikatora, a tym samym zminimalizowania w jak najkrótszym czasie problemów i utrudnień, z jakimi dotychczas borykali się jego użytkownicy, aby w pełni ich usatysfakcjonować, a być może i pozytywnie zaskoczyćdodaje Dariusz Piekarski.

Spółka SARE podkreśla, że jej aktualny stan wiedzy wskazuje na duży potencjał wykorzystania aktywów Gadu-Gadu w Grupie SARE. Gwarantuje to osiągnięcie wielu synergii biznesowych, które jednak będą musiały zostać potwierdzone szczegółową analizą stanu faktycznego oraz analizą opłacalności inwestycyjnej, co nastąpi na dalszym etapie procesu.

– To przejęcie ma dla nas kluczowe znaczenie ekonomiczne – zaspokojenie naszej potrzeby biznesowej, jaką jest konieczność zainwestowania posiadanych wolnych środków finansowych i zapewnienie tym samym zakładanej dynamiki wzrostu EBITDA w kolejnych latach realizacji strategii biznesowej. Ale nie tylko. Idealnym rozwiązaniem byłoby rozwinięcie GG jako nowoczesnego, spełniającego obecne oczekiwania użytkowników narzędzia komunikacji, które z jednej strony zapewni nam zadowalającą stopę zwrotu, a z drugiej satysfakcję użytkowników. Wierzymy, że w taki sposób zaplanowane działania, mogą okazać się drogą do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze – podsumowuje Krzysztof Zawadzki, Członek Zarządu, CFO, SARE S.A.