SABIC wspiera elektryczną motoryzację

   

  SABIC, światowy lider w branży chemicznej, postawił na BLUEHERO, rozszerzający się ekosystem materiałów, rozwiązań, wiedzy i programów, których celem jest przyspieszenie przejścia na energię elektryczną i wspieranie realizacji globalnych celów w zakresie zmian klimatu.

  Szczególnie istotne dla firmy jest wspieranie przemysłu motoryzacyjnego w dziedzinie tworzenia lepszych, bezpiecz- niejszych i wydajniejszych pojazdów elektrycznych (EV), z naciskiem na ulep- szanie komponentów konstrukcyjnych akumulatorów za pomocą unikalnych materiałów zmniejszających palność. Pojazdy zasilane akumulatorami, mogą przekształcić ponad 77 proc. energii elek- trycznej w ruch, co oznacza wielki postęp w porównaniu z zaledwie 12-30 proc. w przypadku silników spalinowych.
  – Dzięki strategicznej inicjatywie BLU- EHERO podjęliśmy się inwestowania, opracowywania i dostarczania rozwią- zań materiałowych, które mogą wspie- rać przejście na energię elektryczną, ograniczać emisję i pomagać w prze- ciwdziałaniu zmianom klimatycznym – powiedział Abdulrahman Al-Fageeh, wi- ceprezes SABIC ds. Petrochemii. – Nasza decyzja, aby początkowo skoncentrować się na motoryzacji, odzwierciedla pilną potrzebę postępów w tej dziedzinie. Naszym celem jest realizacja programu „Chemistry that Matters” i kształtowanie zrównoważonej przyszłości. Wzmacnia- my pozycję w zakresie opracowywania i dostarczania skutecznych rozwiązań, których branża potrzebuje, aby zbliżyć nas do gospodarki czystego powietrza. SABIC dostarcza zaawansowane technologicznie tworzywa termoplastyczne, które mają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, np. metalami, by pomóc przemysłowi motoryzacyjnemu w zwiększaniu wydajności pojazdów elektrycznych. Na przykład użycie tworzyw sztucz- nych w akumulatorach, komponen- tach elektrycznych i ładowarkach mo- że przynieść wiele korzyści: mniejszą wagę i złożoność systemu, wydłużenie zasięgu jazdy, większą swobodę pro- jektowania i możliwość recyklingu. A wszystko to ma wpływ na bezpie- czeństwo i komfort kierowców i pasa- żerów. Nowa inicjatywa wykorzystuje specjalistyczną wiedzę i doświadczenie firmy w dziedzinie formowania tłocznego dużych części i zaawansowanego formowania wtryskowego.

  – Przejście z pojazdów opartych na silnikach spalinowych na napęd elektryczny nie jest prostym, liniowym procesem — stwierdził Abdullah S. Al-Otaibi, dyrektor generalny ETP & Mar- ket Solutions, SABIC. – Zmiana będzie wymagać gotowości do rezygnacji z wielu tradycyjnych materiałów i głęboko zakorzenionych metod projektowania, inżynierii i produkcji. Nasz zespół pomaga klientom w wydajniejszej optymalizacji systemów akumulatorów pojazdów elektrycznych przy użyciu tworzyw termoplastycznych. Wytwarzane przez SABIC, zaawanso- wane technologicznie, unikalne materiały zmniejszające palność pomagają zoptymalizować wydajność pojazdów elektrycznych. Zastosowanie tworzyw sztucznych skutkuje zmniejszeniem masy, większą swobodą projektowania, mniejszą złożonością, lepszym zarządzaniem termicznym i bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz jeszcze mniejszym wpływem na środowisko.

  Zbigniew Heinrich