Rząd wspiera startupy na wschodzie Polski

ManagerOnline

Ministerstwo Rozwoju zaproponowało młodym ludziom z Polski Wschodniej wsparcie na zakładanie startupów. Mogą oni zgłaszać pomysły do platform startowych zapewniających kompleksowe wsparcie dla tworzenia i rozwoju młodych firm w regionie.

– Autorzy najlepszych koncepcji otrzymają przede wszystkim pakiet bezpłatnych i „szytych na miarę” usług niezbędnych do tego, by pomysł zaowocował wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Powstałe startupy będą mogły następnie starać się nawet o 800 tys. zł na rozwój swojej działalności – komentuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwsze realizowane na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie wspierające startupy w Polsce.

– Przeznaczyliśmy na nie 200 mln euro z Programu Polska Wschodnia – mówi wiceminister. Najpierw zrealizowany zostanie pilotaż warty 20 mln euro. – Po jego zakończeniu ocenimy, w jakim stopniu założenia programu się sprawdzą. Jeśli potrzebne będą zmiany, wprowadzimy je i będziemy kontynuować działanie. Przeznaczymy na dalsze wsparcie startupów dodatkowe 180 mln euro z Programu Polska Wschodnia – dodaje Adam Hamryszczak.

Program przeprowadzą tzw. animatorzy platform, czyli wybrane w konkursie trzy parki naukowo-technologiczne, które przedstawiły swoje pomysły na jego realizację. Obejmują one swoim zasięgiem lokalizacje we wszystkich województwach Polski Wschodniej. To takie przedsięwzięcia jak Hub of Talents – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (animator) wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznego, Elbląskim Parkiem Technologicznym, Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach oraz Parkiem Przemysłowym Łomża; TechnoparkBiznesHub – Kielecki Park Technologiczny (animator) we współpracy z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologiczny oraz Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli; Connect – Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (animator) wspólnie z Regionalnym Parkiem Przemysłowym w Świdniku, Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Startupy zostaną objęte kompleksową i profesjonalną opieką platformy startowej, do której aplikował pomysłodawca. Wsparcie obejmie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania danego startupu (np. usługi technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne). Platformy pomogą młodym ludziom z całego kraju rozwinąć ich pomysł na innowacyjny produkt oraz opracować model biznesowy dla startupu, który założą w Polsce Wschodniej. Młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż.

Kluczowe w realizacji programu jest stworzenie ekosystemu startupowego, czyli zapewnienie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia i rozwijania młodej przedsiębiorczości. Jest to możliwe dzięki współpracy animatorów platform z władzami samorządowymi (tworzą atrakcyjne warunki do lokowania młodego biznesu) i uczelniami (promocja postawy przedsiębiorcze wśród studentów) oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu i inwersorami.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
[qnt]