Rozwiązania Cisco dla data center dostępne wszędzie tam, gdzie znajdują się dane użytkowników

Barcelona, Hiszpania, Cisco Live – 31 stycznia 2019 r. – Innowacje w aplikacjach są centralnym elementem gospodarki cyfrowej. Wpływa to na redefinicję roli centrów danych i tego, w jakim stopniu muszą one wspierać usługi biznesowe. Obecnie, data center nie jest już stałym, fizycznym miejscem. Jest wszędzie tam, gdzie dane są tworzone, przetwarzane i wykorzystywane. Dlatego Cisco prezentuje nową architekturę, która rozszerza działanie centrum danych na wszystkie miejsca, w których są przechowywane informacje i wdrażane aplikacje.

Urzeczywistniając wizję „centrum danych w dowolnym miejscu”, Cisco wprowadza szereg innowacji w zakresie sieci, hiperkonwergencji, bezpieczeństwa i automatyzacji. Należą do nich m.in.:

  • ACI (Application Centric Infrastructure) w chmurze dzięki integracji z Amazon Web Services (AWS) i środowiskiem chmury Microsoft Azure.
  • HyperFlex o oddziały i zdalne lokalizacje w celu zasilania aplikacji na krawędzi sieci.
  • CloudCenter, aby pomóc klientom w zarządzaniu cyklem życia aplikacji w wielu środowiskach chmury.

„Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wdrażania aplikacji biorąc pod uwagę swoje potrzeby, a nie ograniczenia technologiczne” – mówi Roland Acra, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Data Center Business Group w Cisco. „Klienci chcą implementować aplikacje i zarządzać danymi na wielu różnych platformach, od tych zlokalizowanych w siedzibie organizacji po chmury obliczeniowe. Dlatego właśnie rezygnujemy ze słowa „centrum” mówiąc o centrum danych. Dziś Cisco pomaga klientom rozszerzyć zasięg na każdą chmurę, każde centrum danych i każdą filię”.

„Firma telekomunikacyjna BT przyjęła Cisco ACI jako podstawę dla naszej nowo wprowadzonej usługi SD-Fabric, w celu rozszerzenia możliwości SDN (ang. Softwared Defined Network) na centrum danych. Dzięki ACI możemy zaoferować klientom pełną automatyzację, centralną kontrolę polityki i wbudowane zabezpieczenia” – powiedział Adrian Comley, dyrektor generalny Dynamic Network Services, Global Services, BT. „Współpracujemy z Cisco, ponieważ firma rozszerza politykę ACI na usługi w chmurze AWS i Microsoft Azure. Dzięki Cisco umożliwiamy klientom szybkie wdrażanie i udostępnianie aplikacji w dowolnym miejscu, za pośrednictwem powtarzalnej, sprawdzonej konstrukcji zapewniającej prostotę działania i wyższy poziom bezpieczeństwa”.

Nowe innowacje dedykowane centrum danych

Cisco realizuje swoją nową wizję centrum danych na trzy sposoby:

  • ACI dostępne w chmurach AWS i Microsoft Azure: Application Centric Infrastructure (ACI) jest intuicyjnym rozwiązaniem sieciowym Cisco dla centrum danych. Zapewnia prostotę obsługi, zwinność aplikacji i ochronę w centrum danych – wszystko w unikalnie otwartym podejściu, które integruje się ze wszystkimi narzędziami do wizualizacji i platformami programistycznymi, na których wdrażane są aplikacje. Z ACI Anywhere, możliwości architektury będą dostępne dla każdego projektu, każdej lokalizacji i chmury. Ponadto ACI obsługuje już chmury prywatne (działające w oparciu o serwery fizyczne – bare-metal) i odległe lokalizacje na brzegu sieci. A teraz, dzięki nowym możliwościom ACI w chmurze, Cisco rozszerza automatyzację, zarządzanie i bezpieczeństwo na AWS i Microsoft Azure, w pełni integrując się z ich środowiskami Infrastructure as a Service (IaaS). Więcej informacji na blogu.
  • : Wdrażanie hiperkonwergentnej infrastruktury w wielu miejscach w celu zapewnienia rozproszonej mocy obliczeniowej w skali globalnej może być niezwykle złożonym zadaniem. HyperFlex z Cisco Intersight pozwala teraz klientom na bezproblemowe rozszerzanie zakresu obliczeń i pamięci masowych z ich głównych centrów danych do krawędzi ich działalności. Jest to możliwe dzięki elastycznej skalowalności i niezrównanej łatwości obsługi systemów zarządzanych w chmurze. HyperFlex zapewnia teraz wydajność aplikacji klasy data center na potrzeby innowacji cyfrowych w oddziałach i odległych lokalizacjach, umożliwiając analizę danych i korzystanie z inteligentnych usług na krawędzi przedsiębiorstwa. Więcej informacji na blogu.
  • CloudCenter Suite: Złożoność operacyjna i rosnące koszty zarządzania aplikacjami w wielu publicznych i prywatnych chmurach to rosnące wyzwanie dla zespołów IT. Nowy pakiet CloudCenter Suite oferuje możliwość zarządzania cyklem życia aplikacji, większą automatyzację pracy oraz znacznie lepszą optymalizację kosztów. Wreszcie, nowy pakiet jest również łatwiejszy w użyciu, dzięki uproszczonemu wdrożeniu, zróżnicowanym cenom i nowej ofercie SaaS. Więcej informacji na blogu.

Nowe zasady wykorzystania centrum danych w ramach umowy Enterprise Agreement

Cisco ułatwia klientom zakup technologii centrum danych dzięki nowej umowie Cisco Enterprise Agreement. Klienci mogą teraz korzystać z jednej znormalizowanej umowy licencyjnej na okres trzech lub pięciu lat w siedmiu pakietach, obejmujących ACI, HyperFlex, Intersight i Tetration. Cisco EA zapewnia klientom wybór modeli wdrażania i możliwość przenoszenia licencji na wdrożenia fizyczne, wirtualne lub te w chmurze. Umożliwia klientom dostęp do tego, czego potrzebują, niezależnie od miejsca i czasu. Usługi dostępne u preferowanego partnera dystrybucyjnego. Więcej informacji na blogu.

Integracje międzydomenowe

Cisco rozszerza ACI na warstwę aplikacyjną i sieć kampusową. ACI zintegruje się z AppDynamics w celu skorelowania wydajności aplikacji ze stanem sieci. Rozwiązanie zintegruje się również z Cisco DNA Center i mechanizmem usług identyfikacji w celu zapewnienia kompleksowej polityki tożsamości i kontroli dostępu pomiędzy użytkownikami lub urządzeniami w kampusie, a aplikacjami lub danymi w dowolnym miejscu. Integracje te są kolejnym krokiem na drodze firmy Cisco do stworzenia pierwszej w branży architektury wielodomenowej. Celem jest zdefiniowanie na nowo infrastruktury korporacyjnej jako jednolitego systemu, który odblokowuje innowacje poprzez uproszczenie złożoności współczesnej informatyki. Więcej informacji na blogu.

Dostępność, usługi i wsparcie

Materiały dodatkowe: