Rozpoczęła się ocena stron internetowych w ramach X edycji Konkursu ZSE

ManagerOnline

Rozpoczyna się pierwszy etap jubileuszowej, X edycji konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Podczas I etapu strony internetowe wszystkich spółek notowanych na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostaną ocenione pod kątem kilkudziesięciu kryteriów. Wyniki oceny pierwszego etapu zostaną ogłoszone 13 lutego 2017 roku.

Właśnie rozpoczynamy ocenę w ramach już dziesiątej edycji konkursu Złota Strona Emitenta. Kiedy zaczynaliśmy ten konkurs chcieliśmy zmotywować spółki do publikowania na stronach informacji przydatnych inwestorom, bo wtedy nie wszystkie spółki miały jeszcze strony www, a zakładki RI z prawdziwego zdarzenia były rzadkością. Z czasem modyfikowaliśmy kryteria poszczególnych etapów uwzględniając coraz bardziej zróżnicowane aspekty, sprawdzając m.in. nowoczesność, jakość komunikacji, przydatność narzędzi. Niezmiennie mamy dwa cele w konkursie – zmotywowanie spółek do regularnego przeglądu i poprawny swoich stron internetowych oraz promocję komunikacji internetowej z inwestorami, która dostarcza jasnych, wiarygodnych informacji o spółce, podanych w przyjaznej formie   – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Ocenie konkursowej zostaną poddane strony internetowe wszystkich spółek notowanych w dniu 31 sierpnia 2016 roku na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki zostaną podzielone na 5 kategorii konkursowych: polskie spółki notowane na GPW należące do indeksów WIG20 i mWIG40, polskie spółki notowane na GPW należące do indeksu sWIG80, polskie spółki notowane na GPW nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect, spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie w tym na rynku NewConnect.

Konkurs składa się z trzech etapów. Podczas I etapu konkursu (5 września 2016 – 3 lutego 2017) stron internetowe są analizowane pod kątem takich obszarów jak: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu. W każdym z obszarów sprawdzanych będzie od kilku do kilkunastu kryteriów.

Jak co roku, po zakończeniu I etapu dla każdej ze spółek będzie dostępna nieodpłatna ekspertyza zawierająca indywidualne wyniki. Gorąco zachęcam spółki do zwracania się do nas po ekspertyzy i sprawdzenia swoich wyników. Analiza wyników takiego „audytu” swojej strony internetowej jest zawsze okazją do skorygowania pewnych błędów, których na co dzień nie dostrzegamy oceniając własną pracę, a które są widoczne dla niezależnego odbiorcy. Indywidualne wyniki osiągane przez spółkę są przekazywane tylko jej przedstawicielom – dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Ekspertyzy po I etapie wystawiane będą w terminie 13 lutego – 17 lutego 2017 roku.

II etap konkursu (13 lutego 2017 – 14 kwietnia 2017) to czas na ocenę stron przez specjalistów należących do Jury Konkursowego w 9 dziedzinach: jasność komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, estetyka strony, opina przedstawicieli inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. Ocena jurorów pozwoli na wybór po 3 kandydatów z każdej kategorii konkursowej.

Laureatów Konkursu wybierze na etapie III (24 kwietnia 2017 – 19 maja 2017) Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy zajmujący się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami inwestorskimi.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2017 roku podczas IX Kongresu Relacji Inwestorskich SEG.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta X są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl