Rozmowa z Adamem Purwinem, prezesem PKP CARGO

ROZMOWA Z ADAMEM PURWINEM, PREZESEM PKP CARGO

Jest pan jednym z wielu managerów wywodzących się z sektora finansowego. jak te doświadczenia przydają się panu na obecnym stanowisku? Jaka z tego płynie korzyść dla spółki?

– Rzeczywiście, choć z wykształcenia jestem prawnikiem, zaczynałem w sektorze finansowym. To po części przypadek – karierę zawodową rozpoczynałem w okresie przełomu, wraz z narodzi- nami sektora finansowego w Polsce. Tuż po studiach rozpocząłem pracę w banku i to było fascynujące doświadczenie. Wraz z całym wchodzącym wówczas na ten rynek pokoleniem miałem tam okazję poznać dojrzałą kulturę organizacyjną, profesjonalne podejście do biznesu. To była bardzo dobra szkoła i – co ważne – nie sprowadzająca się tylko do edukacji finansowej. W ramach instytucji finansowych pracowaliśmy z przedsiębiorcami i widzieliśmy, jak na przestrzeni lat zmieniają się polskie firmy. To nie była zatem tylko szkoła finansów, ale i szkoła biznesu.

– Bo w biznesie przede wszystkim trzeba liczyć pieniądze… 

– Osoby, które pracowały w instytucjach finansowych mają świadomość, jak ważne dla zarządzania firmą jest liczenie. Równie ważne jest jednak, by liczenie nie było wartością samą w sobie. Staram się tak dobierać współpracowników, by kompetencje ludzi z branży kolejowej zostały wzmocnione o wiedzę biznesową. Myślę, że sukcesem projektu PKP Cargo nigdy nie będzie taka zmiana tej organizacji, by zarządzali nią tylko finansiści. Ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia optymalnego miksu kompetencji, w którym wiedza techniczna jest uzupełniana o spojrzenie na biznes przez pryzmat liczb, pomiaru efektów i podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne kalkulacje.

Do zapoznania się z resztą wywiadu z Adamem Purwinem zapraszamy do kwietniowego numeru Managera.