Eksperci e2V / Ekovoltis tworzą społeczność zrzeszoną wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego. Weszli w rolę przewodnika na ścieżce zrównoważonego rozwoju, tworzą nowoczesne rozwiązania z segmentu greentech, które umożliwiają zakup zielonej, przyjaznej dla środowiska energii, na przejrzystych warunkach i w prosty sposób. Oto dwanaście argumentów ekspertów e2V – zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych – przemawiających za transformacją energetyczną

1. Ochrona środowiska

Energia z odnawialnych źródeł jest jednym z kluczowych rozwiązań w ramach walki z postępującą katastrofą klimatyczną. Zielona energia jest bezpieczna dla środowiska, podczas gdy nie tylko samo spalanie paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej), lecz także procesy ich pozyskiwania prowadzą do ogromnych zniszczeń i zanieczyszczenia przyrody. Warto tutaj przypomnieć, że także samo bycie „eko” jest obecnie w Polsce jednym z najsilniejszych trendów konsumenckich. Mariusz Chałat

2. Nieograniczone zasoby

Pewnego dnia na świecie zabraknie paliw kopalnych, tymczasem zrównoważona energia obejmuje takie źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Istotna jest też efektywność energetyczna, czyli taka polityka zarządzania energią, by zużywać jej jak najmniej. W przypadku zielonej energii uzyskujemy tę efektywność choćby przez wydajniejszą technologię potrzebną do jej produkcji. Dariusz Rzegocki

3. Zerowa emisyjność CO2

Produkcja energii z odnawialnych źródeł nie powoduje emisji dwutlenku węgla, który szkodzi atmosferze i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Rządy mogą radykalnie zmniejszyć ślad węglowy danego kraju, kupując lub bezpośrednio wytwarzając energię elektryczną z czystych, odnawialnych źródeł. Zmiana źródła energii w twoim przedsiębiorstwie może pomóc zmniejszyć wpływ, jaki wywierasz na planetę i na środowisko. Dariusz Kwiatkowski 

4. Poprawa zdrowia publicznego 

Spalenie paliw kopalnych w elektrowniach węglowych i gazowych jest bezpośrednio związane z wieloma poważnymi problemami zdrowia publicznego, takimi jak uszkodzenia neurologiczne, rak, zawały serca, problemy z oddychaniem i przedwczesna śmierć. Wszystkie te powiązane z zanieczyszczeniem środowiska zagrożenia można wyeliminować, przechodząc na zrównoważoną energię. Andrzej Zieliński 

5. Oszczędność zasobów wodnych 

OZE nie obciążają lokalnych zasobów wodnych ani nie wywierają na nie negatywnego wpływu. Tymczasem wydobycie węgla, odwierty gazu ziemnego i elektrownie cieplne konkurują o zasoby z lokalnym rolnictwem, wodą pitną i innymi ważnymi potrzebami społeczności w zakresie wody. Marcin Zbroszczyk 

6. Obniżenie kosztów energii

OZE takie jak energia słoneczna i wiatrowa obniżają koszty energii dlatego, że są naturalnie dostępne i nie wymagają zakupu paliw, a także przez to, że rozwój technologii i skalowanie produkcji komponentów dla jednostek wytwórczych obniżyły koszt ich zakupu. Dodatkowo korzystanie z OZE redukuje zależność od importu paliw, co chroni przed wahaniem cen na rynkach. Radosław Bartnicki 

7. Nowe miejsca pracy

Przejście na zieloną energię pomaga tworzyć nowe miejsca pracy i wspiera gospodarkę. Zamiast wydawać pieniądze na import energii od firm zajmujących się paliwami kopalnymi, kraje coraz częściej wolą przeznaczyć te środki na materiały i wykonanie zielonych obiektów energetycznych lokalnie. Aleksandra Gorovaya 

8. Bezpieczeństwo energetyczne 

Zrównoważona energia jest z definicji niezawodną formą energii, ponieważ jej źródła, takie jak wiatr, słońce czy woda, nigdy się nie wyczerpią. W wielu państwach uznaje się, że efektywność energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii. Tomasz Przybylik 

9. Korzyści wizerunkowe

Firmy i przedsiębiorstwa, które korzystają z zielonej energii, zyskują na transformacji energetycznej nie tylko finansowo, lecz także relacyjnie. Zmierzając w kierunku zeroemisyjności, masz większą szansę na otrzymanie kredytu w instytucjach finansowych, cieszysz się większym zainteresowaniem inwestorów, świadomych nowych trendów i regulacji. Na rynku z dnia na dzień rośnie grupa konsumentów, którzy poszukują produktów powstałych w technologii zeroemisyjnej, a konsumenci i kontrahenci coraz częściej wymagają zielonych certyfikatów. Michał Leksandrowicz 

10. Wygoda i bezawaryjność

OZE są w większości samoobsługowe, działają 24/7 i są praktycznie bezawaryjne. Mają także znacznie mniejsze wymagania pod względem konserwacji. Turbiny wiatrowe czy panele słoneczne mają bowiem niewiele ruchomych elementów, które mogą się zepsuć. To wszystko przekłada się natomiast bezpośrednio na oszczędność, zarówno pieniędzy, jak i czasu. Mariusz Matuliński 

11. Oszczędność

W ostatnim czasie rząd przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego, który zakłada wprowadzenie taryfy dynamicznej (cena energii aktualizowana co godzinę) dla odbiorców indywidualnych. Wszystko wskazuje na to, że niebawem taryfy dynamiczne będą w Polsce normą, podobnie jak w Szwecji, Niemczech i Portugalii. W praktyce oznacza to, że odbiorcy energii w chwilach, gdy będzie dużo taniej energii z OZE, będą mogli po niższych kosztach wykorzystać ją, planując np. ładowanie samochodu elektrycznego. Marek Łaszkiewicz 

12. Raportowanie ESG

Współczesne firmy zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność ekologiczna to klucz do sukcesu. Raportowanie ESG umożliwia mierzenie i komunikowanie naszego wpływu na środowisko, społeczność i zarządzanie firmą. Konieczność raportowania niefinansowego obejmowała dotąd spółki notowane na giełdzie, docelowo jednak raportowanie ma dotyczyć wszystkich spółek działających na terenie Unii Europejskiej. Warto więc już dziś zaplanować właściwą strategię ESG. Damian Orzechowski 

Ekovoltis właściciel marki e2V zajmuje się obrotem energią, pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. Łączy Wytwórców OZE z tymi, którzy chcą z niej korzystać. Spółka oferuje rozwiązania dla firm z sektora MŚP oraz dla dużych odbiorców. e2V dąży do zdekarbonizowania rynku energii i stworzenia czystego oraz bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń.