Roman Pałac w PZU Życie

Roman Pałac stanął na czele zarządu spółki PZU Życie, zastępując Pawła Surówkę powołanego na prezesa grupy PZU. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej z MBA uzyskanym w London Business School i przy okazji z nagrodą rektora dla najlepszych absolwentów zarządza jedną z ważnych spółek grupy polskiego ubezpieczyciela. Doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych w kraju i za granicą. Pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie odpowiadał za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych mających na celu wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce.

Później związał się z The Boston Consulting Group. Udzielał się też jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych. Nowy prezes przyznał, że dla spółki PZU Życie pierwszy kwartał był bardzo trudny, a firma zanotowała wzrost szkodowości ze względu na większą liczbę zgonów. Jednakże spółka zwiększyła udział w segmencie ubezpieczeń grupowych i – według Romana Pałaca – osiągnęła wyniki marżowe trzykrotnie wyższe od średniej rynkowej. Kolejne kwartały mają przynieść niższy poziom świadczeń wypłacanych z tytułu zgonów. Prezes stawia na rentowny wzrost i dobrą jakość biznesu, bez „szaleństwa ze sprzedażą”. Roman Pałac został też członkiem rady nadzorczej Alior Banku przejętego przez grupę PZU.

fot. Archiwum