Rok na weryfikację

Rok po ogłoszonej w Rzeszowie przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konstytucji Biznesu polscy przedsiębiorcy będą mogli już ocenić, czy zaproponowane ułatwienia legislacyjne spełniają w praktyce pokładane w nich nadzieje. Pierwszy pakiet zmian dla przedsiębiorców został przyjęty przez Sejm dokładnie dwa tygodnie po zaprezentowaniu go przez Mateusza Morawieckiego podczas pierwszej edycji Kongresu 590 w Rzeszowie. W świetle ostatnich wydarzeń w Sejmie warto podkreślić, że zmiany legislacyjne posłowie uchwalili niemal jednomyślnie – za ich przyjęciem głosowało 430 posłów, a tylko dwóch było przeciwnych. Najistotniejszą zmianą przyjętą w pierwszym pakiecie wydaje się utrwalenie dobrej praktyki interpretacyjnej, która ma chronić przedsiębiorców przed różnymi wykładniami tego samego prawa, co w przeszłości rodziło wiele sporów i utrudniało prowadzenie biznesu w Polsce.

– Państwo to nie łupieżca, a przedsiębiorca to nie kombinator – podkreśla cały czas wicepremier Morawiecki, który w Rzeszowie akcentował, że gospodarczy sukces Polski można budować tylko w kooperacji administracji państwowej z rodzimym biznesem. Tak zresztą dzieje się dziś we wszystkich krajach świata, których przedsiębiorcy zdobywają światowe rynki.


Tworząc przyjazne otoczenie dla rodzimych przedsiębiorców i gwarantując uczciwe podejście do polskiego biznesu, wicepremier Mateusz Morawiecki liczy z pewnością na wzajemność. Przyszłoroczny budżet zakłada bowiem istotny wzrost przychodów z podatków i to nie na skutek ich zwiększania, tylko poprawy ściągalności. Innymi słowy, rząd liczy na to, że uczciwie traktowani przedsiębiorcy będą uczciwie płacili podatki. Jeżeli rzeczywiście uda się w ciągu następnego roku zauważyć wzrost tego typu zachowań, wówczas będzie to oznaczało, że Kongres 590 odniósł spektakularny sukces. Dowiedzie to bowiem tego, że udało się w Polsce przywrócić proces budowy zaufania społecznego, które trudna historia naszego kraju właściwie zdewastowała.

Pierwsza edycja Kongresu 590 oraz późniejsze – wyjątkowo zgodnie przyjęte w Sejmie – jego owoce dają nadzieję, że budowa silnego partnerstwa publiczno- prywatnego na rzecz tworzenia silnej polskiej gospodarki ma szansę powodzenia. Podczas drugiej, tegorocznej edycji kongresu będzie już mniej więcej wiadomo, czy wytyczony szlak jest właściwy, czy przyjęta polityka wymaga jednak pewnych korekt.