Rodzinne dofinansowanie na przyszłość

Monika Szlosek Deutsche Bank (2)

Monika Szlosek
dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank Polska

Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500+ zachęciło banki do poszerzania oferty o rozwiązania wspierające budowanie kapitału na przyszłość dziecka. Przeważnie są to typowe konta oszczędnościowe lub długoterminowe lokaty, czasem z bonusami, które z założenia mają na celu motywowanie do niewypłacania pieniędzy przed terminem. Ponieważ są to produkty bezpieczne, mają szansę spotkać się z zainteresowaniem osób, które przedkładają bezpieczeństwo nad zysk, a więc zwłaszcza kobiet. Z badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank wśród aktywnych zawodowo kobiet wynika, że jeśli mają one zainwestować swoje oszczędności, to wybierają głównie produkty bezpieczne, choć mało zyskowne. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 60 proc. respondentek. W zależności od naszych preferencji w zakresie ryzyka, okresu oszczędzania i kapitału, jaki chcielibyśmy docelowo zgromadzić na przyszłość dziecka, warto poszukać odpowiedniego produktu, który zmotywuje nas do niewydawania dodatkowych pieniędzy na bieżąco.