Renault Master izoterma dla Centrum Zdrowia Dziecka

Renault Polska użyczyło samochód dostawczy Master typu izoterma do jednego z największych szpitali pediatrycznych w Polsce: Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Renault Master Izoterma będzie wykorzystywany do transportu leków w trudnym okresie walki z COVID-19.

Użyczony do Centrum Zdrowia Dziecka Renault Master Izoterma będzie wykorzystywany m.in. do transportu leków oraz preparatów żywieniowych w programie żywienia do- i pozajelitowego, wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej. Samochód posłuży również do stałego transportu środków ochrony indywidualnej oraz testów i odczynników do badania pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Centrum Zdrowia Dziecka jest jedyną jednostką w kraju, która swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Polski i musi cyklicznie dostarczać asortyment niezbędny do codziennego funkcjonowania swoich pacjentów.