Rekrutacja do Leadership Academy for Poland

14 maja rozpoczęła się rekrutacja do jednego z najlepszych w Europie programów rozwoju przywództwa – Leadership Academy for Poland. Jego ideą jest rozwój potencjału i kompetencji przywódczych Polaków. Co roku do programu może dołączyć 40 uczestników. Zgłoszenia do III edycji będą przyjmowane do końca maja br.

Leadership Academy for Poland (LAP) to prestiżowy program rozwoju dobrego przywództwa, realizowany z udziałem światowej sławy profesorów z Uniwersytetu Harvarda. Program skierowany jest do wybitnych Polaków w wieku ok. 25-45 lat będących założycielami lub menadżerami i aktywnie działających w sektorze biznesu, organizacjach non-profit, administracji publicznej, mediach, kulturze i sporcie lub w segmencie startupów.

Nadrzędnym celem Akademii jest tworzenie edukacji na najwyższym, światowym poziomie. Szukamy ambitnych i utalentowanych Polaków, którzy chcą rozwijać kompetencje w zakresie przywództwa i uzyskać wsparcie w realizowanych przez siebie projektach – mówi prof. dr hab. Cezary Wójcik, założyciel Leadership Academy for Poland. Program łączy liderów z różnych środowisk, bo wierzymy, że razem możemy przyczynić się do rozwoju Polski jako mądrego i dobrego kraju.

Leadership Academy for Poland to ambitny i innowacyjny program, który pomaga uczestnikom dostrzec kluczową różnicę między władzą a przywództwem. To jeden z elementów, który w sposób zdecydowany wyróżnia Akademię – mówi prof. Hugh O’Doherty z Uniwersytetu Harvarda.

W każdej edycji do Akademii może dołączyć do 40 osób, które otrzymują „fellowships” (wsparcia udziału). Kandydaci zakwalifikowani do programu wezmą udział w cyklu wykładów, opartych na unikalnej metodzie Leadership 4D-Experience™. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje przywódcze w obszarze ludzkim (przewodzenie w organizacji, rozumienie motywacji pracowników, budowanie długofalowych możliwości zespołów), systemowym (zarządzanie kompleksowością otoczenia) i samodoskonalącym (źródła motywacji i stosunku do siebie, ludzi i świata).

Znam wiele programów, które rozwijają Leadership, ale LAP jest absolutnie wyjątkowy – mówi Barbara Bona, Partner w Deloitte. Jest to kwestia połączenia topowej jakości wykładowców m.in. profesorów Uniwersytetu Harvarda i doskonałego dydaktycznego zaplanowania procesu zarówno sesji wyjazdowej, jak i kolejnych miesięcy pracy. Dzięki temu jako uczestnik miałam szansę zmierzyć się w pełni z kluczowymi pytaniami, poczynając od tego czym jest przywództwo, a kończąc na coraz głębszym przepracowaniu misji mojej organizacji i mojej własnej.

Rekrutacja do Leadership Academy for Poland potrwa do 31 maja br. Program, który rozpocznie się we wrześniu, obejmuje czteromiesięczną naukę oraz roczne wsparcie w ramach klubu alumna (Alumni Network). Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej www.center-for-leadership.org/academy/.

Program Leadership Academy for Poland wspierają partnerzy główni, m.in. Deloitte, Orange i MasterCard.

Leadership Academy for Poland to kompleksowy program rozwoju dobrego przywództwa dla Polski, łączący wybitnych Polaków chcących wnosić wkład w to „aby Polska była mądrym i dobrym krajem”. LAP inspiruje do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych, pomaga w rozwoju potencjału Polaków i oferuje dostęp do światowej klasy edukacji.

Leadership Academy for Poland to inicjatywa zainspirowana przez profesora Cezarego Wójcika – założyciela Center for Leadership, które realizuje działania na rzecz rozwoju dobrego przywództwa dla Polski oraz łączy wybitnych Polaków, którzy będą współtworzyć przyszłość Polski i świata. Czyni to poprzez kreowanie pozytywnych wartości, rozwój potencjału istniejącego w ludziach i organizacjach, inspirowanie do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych oraz tworzenie nowych inicjatyw, które odciskają pozytywne piętno na rzeczywistości. Center for Leadership funduje fellowships i szerzy nowe standardy edukacji i nauki w Polsce.

Katarzyna Wójtowicz – Pietroń