Reklamowe hity

W ubiegłym roku na reklamę nie szczędził przede wszystkim sektor farmaceutyczny. Jego wydatki reklamowe stanowiły 35 proc. budżetów wszystkich przeanalizowanych branż.

Instytut Monitorowania Mediów przyjrzał się ubiegłorocznym wydatkom reklamowym w pięciu branżach. Po lupę wzięto farmację, finanse, handel, motoryzację i telekomunikację. Analiza dowiodła m.in., że liderów wydatkowania było tym razem dwóch: farmacja i handel (po 35 proc udziału w łącznym budżecie). Największe pieniądze, tradycyjnie już, przeznaczono na reklamę w TV.

Jak dowodzą najświeższe dane IMM pochodzące z monitoringu przekazu reklamowego w mediach tradycyjnych na reklamę nie szczędził przede wszystkim sektor farmaceutyczny, której wydatki reklamowe stanowiły 35 proc. budżetów wszystkich przeanalizowanych branż. Nieco mniej w reklamę zainwestował handel, jednak różnica pomiędzy nim a liderem była tak niewielka, że udział procentowy również sięgnął 35 proc. Na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się branża finansowa, motoryzacyjna i telekomunikacja (po 10 proc.).W minionym roku na promocję w telewizji, prasie i radio branża farmaceutyczna wydała ponad 4 mld 215 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż podążająca za nią branża handlowa (4,211 mln). Sumy te istotnie przekraczają budżety pozostałych branż, które na przestrzeni roku przekroczyły jeden miliard złotych każda (oficjalne stawki cennikowe netto, bez uwzględniania rabatowania w mediach).

Branża farmaceutyczna zainwestowała najwyższe kwoty w I i II kwartale, co odzwierciedla sezon zwiększonych zachorowań (przeziębienia, grypa, obniżona odporność w sezonie jesienno-zimowym). Z kolei sektor handlowy zarezerwował najwyższe kwoty do zainwestowania w sezonie przedświątecznym (IV kwartał). Ciekawą prawidłowością oznaczają się pozostałe branże, które przeznaczały większe kwoty na płatną promocję w II i IV kwartale, a zmniejszały je w I i III. Może to wiązać się ze zwiększoną obecnością reklamową w sezonie przedświątecznym oraz zmniejszonymi nakładami na promocję w okresie wakacyjnym.

Największe kwoty w przeanalizowanych branżach nadal inwestowane są w reklamy telewizyjne. W 2018 roku udział reklam telewizyjnych w budżetach reklamodawców wyniósł średnio 65 proc. Najwięcej na reklamę telewizyjną wydały marki telekomunikacyjne i finansowe (80 proc.), z kolei branża handlowa miała najwyższy udział w reklamach radiowych. Najmniejsze budżety przeznaczane są na promocję w prasie, najmniej w reklamę drukowaną zainwestowała branża telekomunikacyjna.