Rajd Pamięci 44 Poległych w Afganistanie

ManagerOnline

Hasło One Team One Mission przyświecało żołnierzom pełniącym służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. Przywracanie ładu i porządku w odległym kraju wiązało się z wieloma niebezpieczeństwami.

Liczne ataki ze strony przeciwnika niejednokrotnie zbierały swoje krwawe żniwo wśród polskich żołnierzy. Z tej misji 44 z nich już nie powróciło. Zapłacili najwyższą cenę. Kilkuset innych odniosło rany.

Z inicjatywy weterana poszkodowanego Michała Paćko oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju zostanie zorganizowany „Rajd Pamięci 44 poległych w Afganistanie”, w czasie którego grupa weteranów odbędzie podróż przez USA na rowerach. Do przebycia mają 5600 kilometrów na trasie od Los Angeles do Nowego Yorku. Każdego dnia pokonają 130 km. Każdy odcinek drogi poświęcony będzie jednemu poległemu.

Inicjatywa ma też dodatkowe cele. Często żołnierze, którzy odnieśli rany mają problem, aby z powrotem wrócić do tzw. normalności z powodu niepełnosprawności lub ran, których nie widać gołym okiem. Z tymi problemami zmagał się również inicjator akcji. Ranny w 2010 roku po eksplozji ładunku wybuchowego pod pojazdem, którym dowodził w czasie patrolu, jeszcze przez wiele lat po misji cierpiał na PTSD, potocznie zwanym symptomem stresu pola walki.

Sport jest jednym ze sposobów na pomoc w tym powrocie. Stowarzyszenie organizuje szereg przedsięwzięć sportowych dla rannych weteranów. Są to, między innymi, spływy kajakowe czy rajdy rowerowe. Stawia sobie za cel zaktywizowanie jak największej grupy poszkodowanych w misjach. Nie zapomina też o najciężej rannych, którzy potrzebują dalszej rehabilitacji, protez, opieki. Na to wszystko jednak potrzeba środków finansowych.

Kontakt: plut. Michał Paćko, tel. 503-178-594, e-mail: michal.packo.gks@gmail.com