Pure Biologics S.A. otrzymała 10,8 mln zł dotacji

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna prowadząca prace nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych oraz realizująca badania kontraktowe – otrzymała dofinansowanie NCBR w wysokości 10,8 mln zł na realizację projektu AptaPheresis. Projekt Spółki zakłada utworzenie wyrobu medycznego o zastosowaniu terapeutycznym dla pacjentów z rzadką chorobą autoimmunologiczną – Zespołem Devica. Projekt rozpocznie się jeszcze w czerwcu br., a jego pełna wartość wynosi 14,7 mln zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie specjalnego filtru do prowadzenia terapeutycznej aferezy, dzięki któremu podczas zabiegu z krwi pacjenta usuwany będzie czynnik chorobotwórczy.

– Wierzymy że opracowany przez nas filtr biologiczny będzie przełomem w leczeniu tak wyniszczającej choroby jaką jest Zespół Devica. Należy podkreślić, że naszym celem nie jest łagodzenie objawów, lecz usunięcie czynników chorobotwórczych z krwi pacjenta, co bezpośrednio pomoże kontrolować przebieg tej choroby – wyjaśnia dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics. – Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możemy przystąpić do realizacji projektu zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem – uzupełnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 14,7 mln zł, z czego dofinansowanie NCBR stanowi 10,8 mln zł. Pozostałe środki Spółka sfinansuje z wkładu własnego. Czas realizacji projektu został przewidziany na okres od czerwca 2018 r. do 2023 r., jednak Spółka nie wyklucza komercjalizacji na wcześniejszych etapach projektu.

– Pierwszym krokiem w projekcie będzie opracowanie aktywnej części filtra dzięki zastosowaniu naszej platformy technologicznej PureApta, a następnie wytworzenie funkcjonalnego, laboratoryjnego prototypu filtra – tłumaczy dr Jeleń. – Wytworzenie pierwszego prototypu ułatwi nam też rozwój
i komercjalizację kolejnych podobnych wyrobów terapeutycznych w innych niż dotychczas wskazaniach w ramach kolejnych otwieranych projektów
– dodaje.

Pure Biologics rozwija platformy technologiczne – PureSelect i PureApta – które są podstawą rozwoju własnych projektów innowacyjnych. PureApta na której oparty jest projekt AptaPheresis, stosowana jest do selekcji i modyfikacji aptamerów* w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do danego wskazania oraz analizy i optymalizacji ich parametrów.

Spółka oprócz AptaPheresis rozwija dwa inne projekty – PureBody i UroScreen oparte
o platformę przeciwciał PureSelect.

*Aptamery – jednoniciowe cząsteczki DNA lub RNA – oligonukleotydy – rozpoznające
wybrane cele molekularne, o zastosowaniu diagnostycznymi i terapeutycznym.

Źr mdło: Pure Biologics