Przemysł 4.0 to IoT, chmura i 5G

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Martin Mellor
Country Manager Ericsson Polska

Masowe wykorzystanie IoT stawia przed operatorami kilka wyzwań, z których najważniejsze to skalowalność, bezpieczeństwo i standaryzacja. Ważną rolę w procesie tej transformacji odgrywa Ericsson, łączący operatorów z każdą gałęzią przemysłu. Nasze doświadczenie zdobyte jako lider rynku ICT sprawia, że jesteśmy jedną z niewielu firm oferujących kompleksowy zestaw kompetencji w obszarze IoT (łączność, platformy IoT, aplikacje i usługi). Możliwości, które niesie ze sobą Internet Rzeczy, mogą być jeszcze większe, jeśli zostaną połączone z innowacjami w obszarze chmury i nadchodzącej wielkimi krokami najnowszej generacji sieci (5G). Opracowywanie nowych zastosowań dla 5G jest głównym obszarem współpracy Ericssona z uczelniami technicznymi. W Polsce taka współpraca nawiązana została z Politechniką Warszawską. Współpraca z uczelnią oraz niedawna fuzja polskiego oddziału Ericssona i firmy Ericpol sprawiły, że Polska jest jednym z największych ośrodków badań i rozwoju Ericssona na świecie. Wydatki firmy na globalne działania w obszarze R&D wyniosły w ostatnich trzech latach ponad 12 mld dol.

Według badań Ericsson Mobility Report 2016 w 2018 r. po raz pierwszy liczba urządzeń IoT (maszyny, inteligentne liczniki, urządzenia ubieralne) przewyższy liczbę telefonów komórkowych. Ericsson Mobility Report przewiduje, że cztery lata później liczba urządzeń, które będą łączyć się z Internetem, wyniesie 29 mld, z czego 18 mld to urządzenia należące do kategorii Internetu Rzeczy. Wdrożenie i pełne wykorzystanie Internetu Rzeczy, chmury i 5G może zwiększyć wydajność firm przemysłowych nawet kilkakrotnie. Wtedy też będziemy mogli mówić o powstaniu Przemysłu 4.0.