Przedsiębiorstwa wdrażające zunifikowaną komunikację i pracę grupową kierują się w stronę chmury

ManagerOnline

Najnowsze badanie ujawnia, że najważniejsze trendy w strategiach wprowadzania rozwiązań do pracy grupowej dotyczą chmury obliczeniowej

Przedsiębiorstwa, które decydują się na użycie technologii cloud w celu szybszego dostarczania aplikacji, zwiększenia dostępności usług i ograniczenia kosztów, myślą także o wykorzystaniu chmury w przypadku rozwiązań pracy grupowej. Okazuje się, że migracja narzędzi do pracy grupowej do chmury staje się dla wielu firm sposobem na ekonomiczne dostarczenie ich dużej grupie użytkowników końcowych.

To jeden z najważniejszych wniosków z raportu Connected Enterprise 2016, opublikowanego właśnie przez Dimension Data. Raport daje przegląd stanu wdrażania rozwiązań do pracy grupowej w przedsiębiorstwach na całym świecie oraz pokazuje związane z tym trendy i problemy. Publikacja opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród 900 respondentów z 15 krajów², wśród których byli dyrektorzy IT, CIO i menadżerowie z działów biznesowych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Z raportu wynika, że chmura jest kluczową platformą dla jednej trzeciej decydentów. Jednakże obecnie mniej niż 25 proc. przedsiębiorstw korzysta z hostowanych usług pracy grupowej.

Joe Manuele z działu Communications w Dimension Data podkreśla, że badanie wykazało szczególne znaczenie chmury w przeprowadzaniu wielu różnych działań związanych z cyfrową transformacją w przedsiębiorstwach. – „Bez względu na to, czy chodzi o wewnętrznie zarządzane serwery w firmowym centrum danych, czy o zewnętrzne usługi wymagające niewielkich lub zerowych inwestycji, chmura jest bazową platformą, która pozwala przedsiębiorstwom wdrażać aplikacje efektywnie, ekonomicznie i elastycznie.”

„Nie jest niespodzianką, że kluczowe trendy technologiczne związane z większością strategii wprowadzania pracy grupowej dotyczą chmury. Nasze badanie ujawniło, że w przypadku 51 proc. przedsiębiorstw przenosiny do chmury to najważniejsze działanie w strategii związanej z pracą grupową.”

Powodów, dla których przedsiębiorstwa migrują ze swoim rozwiązaniem typu collaboration do chmury, jest wiele. Dotyczą one różnych strategicznych, operacyjnych i finansowych motywacji, które składają się na strategię przenoszenia narzędzi do pracy grupowej na platformę cloud. Najważniejsze powody to:

  • Istnienie strategii wprowadzania chmury obejmującej całą działalność firmy, w tym także aplikacji pracy grupowej.
  • Przy wdrożeniu usługi hostowanej koszty operacyjne zastępują koszty inwestycyjne.
  • Aplikacjami w chmurze można łatwiej administrować i dbać o ich aktualizację, więc obciążenia w procesie zarządzania są mniejsze.

W przypadku większości przedsiębiorstw rozwiązanie pracy grupowej oparte na chmurze to plan bardziej na jutro niż na dzisiaj. Przeciętnie 75 proc. z nich ma lokalnie (on-premise) wdrożone aplikacje, które są administrowane albo przez wewnętrzny dział IT, albo zewnętrzną firmę zarządzającą nimi w imieniu właściciela.

„Ma to sens, ponieważ firmy w tradycyjny sposób nabyły technologie pracy grupowej – sprzęt do wideokonferencji, centralki PBX, aplikacje do komunikacji tekstowej i społecznościowe – inwestując w oprogramowanie i systemy wdrażane lokalnie i zarządzane przez wewnętrzne zasoby IT” – wyjaśnia Joe Manuele.

“Działy IT przywykły do kupowania rozwiązań pracy grupowej do wdrażania on-premise i tak się odbywa proces pozyskiwania tych technologii” wyjaśnia Brian Riggs, analityk z firmy Ovum. – „To właśnie te przyzwyczajenia odpowiadają za wolne przechodzenie do chmury i ich zmiana zajmie trochę czasu. Rynek znajduje się w punkcie zwrotnym i coraz więcej przedsiębiorstw migruje oprogramowanie do pracy grupowej do chmury, ale w przypadku niektórych ten proces będzie trwał latami.”

(wog)