Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

Celem uruchomienia programu Platform Startowych dla nowych pomysłów jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up działających na obszarze Polski Wschodniej. Animatorem jednej z nich – TechoparkBizneHub – jest Kielecki Park Technologiczny.

Platformy Startowe to kompleksowy program wspierania start-upów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Jego celem jest wsparcie młodych ludzi do 35. roku życia, którzy mają innowacyjne pomysły na biznes. – To pierwszy tak duży i tak precyzyjnie przygotowany program wsparcia dla młodych przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. To niepowtarzalna szansa dla tych, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i budżetu, na przekształcenie ciekawych pomysłów w dobrze prosperujące firmy, które odnajdą się na rynku i odniosą sukces – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

Do platformy TechnoparkBiznesHub, napłynęło ponad 850 wniosków. 60 pomysłodawców podpisało umowy, założyło spółki i przeszło do etapu inkubacji, wieloetapowego „szytego na miarę potrzeb”programu, w którym oferowane są konkretne usługi, jak powierzchnia odpowiednia dla danej działalności, obsługa księgowa i prawna, czy mentoring. Mogą oni także liczyć na wsparcie techniczne, technologiczne, czy inżynierskie, a także w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości. Specjaliści pomagają też w badaniu rynku, czy przygotowaniu strategii ceny i promocji. Każdy start-up ma swojego opiekuna. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Kielecki Park Technologiczny jest animatorem Platformy TechnoparkBiznesHub. Partnerami są ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, duże przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. – Jesteśmy instytucją, która na co dzień świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe. Mamy zespół wykwalifikowanych ekspertów, którzy potrafią ocenić potencjał danego start-upu i jego szansę na dynamiczny rozwój – podkreśla Szymon Mazurkiewicz.

Po etapie inkubacji, wybrane i dopracowane pomysły otrzymają rekomendację, dzięki której będą mogły powalczyć o bezzwrotną dotację nawet do 800 tysięcy złotych.

Więcej informacji: www.technopark.kielce.pl oraz www.platformystartowe.gov.pl.