Przedsiębiorców czasem cenimy

ManagerOnline

Ponad 60 proc. Polaków jest świadoma roli przedsiębiorstw w tworzeniu PKB, miejsc pracy i budowaniu krajowej gospodarki. Niewiele o roli przedsiębiorców wiedzą ludzie młodzi. Takie, między innymi wnioski płyną z raportu „Wizerunek Przedsiębiorcy”.

Raport został opracowany we współpracy z ekspertami Forum Obywatelskiego Rozwoju w ramach programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości prowadzonego przez Polską Radę Biznesu.

Wiedza Polaków na temat przedsiębiorczości została poddana analizie w oparciu o praktyczną wiedzę ekspertów PRB i FOR. Kontekst gospodarczy, społeczny i historyczny przybliżyli w swoich komentarzach przedstawiciele polskiego biznesu. Eksperci FOR omówili wyniki badań poszukując przyczyn zjawisk i postaw, które charakteryzują społeczne postrzeganie biznesu.

Polska Rada Biznesu zaangażowała się przygotowanie tego raportu w ramach uruchomionego w ubiegłym roku Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości. – Jako organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców głęboko wierzymy, że trwały wzrost gospodarczy Polski możliwy jest tylko przy udziale rodzimej przedsiębiorczości – mówi Małgorzata Adamkiewicz, wiceprezes PRB i inicjatorka Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości – Jesteśmy także przekonani, że kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i krytyczne w kontekście grożącej Polsce tzw. „pułapce średniego dochodu” są edukacja najmłodszego pokolenia i budowa etosu przedsiębiorczości – dodaje Małgorzata Adamkiewicz.

Własny pracodawca lepszy od dowolnego
Przedsiębiorcy kojarzą nam się raczej dobrze i doceniamy ich wkład w narodową gospodarkę, chociaż daleko nam do najbardziej przychylnych biznesmenom narodów Europy. Co więcej, w społeczeństwie wciąż pokutuje wiele stereotypów na temat przedsiębiorców i szwankuje edukacja w zakresie przedsiębiorczości.

Szwankuje świadomość roli przedsiębiorców wśród młodych ludzi. Z raportu wynika, że jedynie 53 proc. Polaków w wieku 15-19 lat ma świadomość, że przedsiębiorcy odpowiadają za wytwarzanie większości dochodu naszego kraju. Ten współczynnik dla całej populacji wynosi 72 proc. Tak duże dysproporcje mogą sugerować, że zmian wymaga edukacja w zakresie przedsiębiorczości, obecnie realizowana w szkołach ponad gimnazjalnych w ramach zajęć „podstawy przedsiębiorczości”.

Polacy lepiej oceniają własnych pracodawców, niż pracodawców w ogóle. Respondenci pytani o to, czy ich zdaniem polscy pracodawcy terminowo regulują wszystkie swoje należności, tylko w jednym na dwa przypadki odpowiadali pozytywnie (raczej tak lub zdecydowanie tak). Tymczasem kiedy pytanie dotyczyło pracodawcy konkretnego respondenta, pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 89 proc. badanych. Podobne różnice w ocenie „mojego szefa” i „typowego szefa” widać w odpowiedziach na inne pytania. Zdaniem badanych jedynie 41 proc. polskich pracodawców prowadzi prawidłową dokumentację czasu pracy. Jeśli pytanie zawęzić do własnych pracodawców pozytywnych odpowiedzi jest 81 na 100.

Przedsiębiorcy w Polsce mniej lubiani niż na Zachodzie
Analizując indeks sympatii dla przedsiębiorców widać wyraźny podział na przychylne przedsiębiorcom państwa zamożnej północy i zachodu Europy oraz mniej przychylne państwa byłego bloku socjalistycznego oraz południa kontynentu. Ze względu na kryzys finansowy nastawienie społeczeństw do przedsiębiorców najbardziej spadło w krajach najmocniej przed ten kryzys dotkniętych: w Hiszpanii, Portugali, Grecji i we Włoszech. Znaczny spadek indeksu sympatii dla przedsiębiorców odnotowano także w Belgii i Holandii. Polacy w tym zestawieniu znajdują się na jednym z ostatnich miejsc (mniej sympatii do przedsiębiorców mają jedynie Grecy, Bułgarzy, Słowacy i Cypryjczycy). Warto odnotowania jest jednak fakt, że poziom sympatii do przedsiębiorców nie pogorszył się znacząco w wyniku kryzysu finansowego.

Raport „Wizerunek Przedsiębiorcy” to nie tylko źródło wiedzy o polskiej przedsiębiorczości, ale także punkt wyjścia do dyskusji na temat tego, jak promować postawę przedsiębiorczą i budować etos przedsiębiorczości wśród Polaków. – Polska gospodarka będzie tak silna, jak firmy, które ją tworzą – mówi Jacek Szwajcowski, prezes Polskiej Rady Biznesu. – To właśnie one kreują miejsca pracy, rozwijają innowacje i inicjują zmiany społeczne. Naszą wielką ambicją, jako Polskiej Rady Biznesu, jest zwiększanie świadomości znaczenia przedsiębiorczości dla nowoczesnej gospodarki. Wierzymy, że przełoży się to na większą liczbę zakładanych firm i pozwoli Polsce stabilnie się rozwijać – podsumowuje.
Źródło: Polska Rada Biznesu
[qnt]