Przed nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Manager jest patronem medialnym wydarzenia

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbędzie się w terminie 24-25 sierpnia. Tradycyjnie na miejsce konferencji obrana została siedziba Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju rodzimej gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną stanem epidemii nie zabraknie również dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej odsłonie konferencji plan paneli dyskusyjnych oparty został o  zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy.

Sztandarowym blokiem tematycznym wydarzenia jest gospodarka morska. Jak co roku Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania  energii dla naszego kraju.

Tegoroczne Forum stawia szczególny nacisk na uwypuklenie znaczenia innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Całkowicie nowym tematem poruszonym w ramach tego bloku będzie panel poświęcony znaczeniu systemów nawigacji satelitarnej w kontekście logistyki oraz wojska.

Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki” – Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja rozwoju

Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” gospodarki czyli efektywnego wykorzystywania wiedzy, doświadczenia oraz potencjału zawodowego seniorów. Eksperci chcą zwrócić uwagę na fakt, iż grupa ta ma realny wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na m.in. ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijający się rynek usług opiekuńczych.

Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek epidemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa, wsparcie MŚP, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

 

„W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone.” – Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.

Rada programowa  dołożyła wszelkich starań, aby debaty toczyły się z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in. przedsiębiorców, naukowców oraz polityków. Wsparciem merytorycznym służą również przedstawiciele patronujących wydarzeniu ministerstw. W tym roku Organizatorzy postanowili dodatkowo zaprosić do współpracy w charakterze moderatorów i prelegentów osoby z sektora medialnego, doceniając tym samym ich kompetencje w kwestiach komunikacji oraz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu.

„Forum wizja rozwoju jest znakomitą okazją do wypracowania wspólnie przez ekspertów i przedsiębiorców kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz myśli innowacyjnej” – Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP

Podczas wydarzenia tradycyjnie promowane będą polskie produkty, rozwiązania i firmy. Konferencja stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez Kapitułę.

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju będzie Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wezmą udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej.

 

Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny zaprasza także do tegorocznej odsłony Hackathonu Wizja Rozwoju ’20. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie https://challengerocket.com/wizjarozwoju20/ .

 

Nadrzędną ideą Forum jest również upowszechnianie szerokiej publiczności wszelkiej wiedzy związanej z gospodarką. Warunkiem uczestnictwa w panelach dyskusyjnych jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny –  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.