Prof. Zaleska na czele GPW

ManagerOnline

Prof. Małgorzata Zaleska w fotelu prezesa to dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych bardzo dobra wiadomość. Zresztą to sami akcjonariusze gremialnie wskazali na jej kandydaturę. Czego nie ma w jej bogatym życiorysie? Absolwentka SGH po japońskich kursach polityki ekonomicznej, studium administracji na UW i wreszcie – profesura tytularna. Do tego ładnych parę lat w zarządzie NBP, praca w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a także w EFC (Economic and Financial Committee) przy Radzie UE. Małgorzata Zaleska też prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, ekspertem ministra edukacji narodowej i sportu, członkiem Rady GPW, doradcą prezesa BFG. Doświadczeń wystarczyłoby dla kilku osób. Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW, choć po nominacji Małgorzaty Zaleskiej został odwołany z przewodniczenia Radzie Giełdy, podkreślił, że wybór nie jest polityczny, a GPW poprowadzi fachowiec. Potrzebny, bo czasy świetności giełdy minęły, zmiany w OFE zmniejszyły strumień pieniędzy płynący na parkiety, wielu drobnych inwestorów odeszło zniechęconych stratami, a spektakularnych debiutów nie widać. Nową prezes musi jeszcze zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego.