Proekologiczne inwestycje

PKN ORLEN stawia na rozwój aktywów produkcyjnych w południowej Polsce. Stąd decyzja o budowie instalacji glikolu propylenowego, która umożliwi dalsze wykorzystanie produkowanej gliceryny.

Glikol to produkt powszechnie wykorzystywany m.in. w kosmetyce. Zdolności produkcyjne planowanej instalacji wyniosą około 30 tys. ton rocznie. Oznacza to, że produkcja w trzebińskiej rafinerii będzie mogła pokryć aż 75 proc. zapotrzebowania na ten produkt w Polsce. ORLEN Południe stanie się w ten sposób pierwszym producentem glikolu w kraju. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na ponad 200 mln zł.
ORLEN Południe jest pionierem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów oraz ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw biokomponentów w ramach Grupy ORLEN. Inwestycje w rozwój południowych aktywów to nie tylko dalsze wzmacnianie pozycji firmy w regionie, lecz także skuteczne dostosowanie do wymogów zmieniającego się rynku, również w zakresie ochrony środowiska. Jest to także szansa na nowe miejsca pracy i rozwój kompetencji pracowników w nowych obszarach.

ORLEN Południe konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar bio, kładąc nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii. Jednym z elementów tych działań jest wykorzystanie gliceryny technicznej do produkcji glikolu. Glikol propylenowy może być używany m.in. do produkcji kosmetyków jako rozczynnik nadający kosmetykowi pożądaną konsystencję emulsji oraz jako składnik nawilżający skórę. W związku z tym znajduje on zastosowanie m.in. w paście do zębów, środkach do higieny dłoni, środkach czystości czy jako składnik główny dezodorantu w sztyfcie. Spółka posiada już licencję na tę technologię. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy inwestycji. Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji to lata 2019–2021.

PKN ORLEN zainicjował też inwestycję energetyczną w elektrociepłowni ORLEN Południe w Trzebini, która wpisuje się w strategię rozwoju nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej. W wyniku inwestycji możliwe będą: obniżenie zużycia paliwa, redukcja standardów emisyjnych dwutlenku siarki o 45 proc., dwutlenku azotu o 32 proc. oraz pyłów o 87 proc. W jej ramach powstaną między innymi nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. W efekcie wsad surowcowy produkujący parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu (98 proc.) i domieszce oleju opałowego, zostanie zastąpiony wsadem węgla i gazu (w proporcji po 50 proc.). Wariant ten jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu. Co istotne, inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED oraz wynikającym z pakietu klimatycznego Narodowym Celem Wskaźnikowym.

W ramach wzmacniania pozycji ORLEN Południe realizowane są także projekty rozwojowe w Zakładzie w Jedliczu. Trwają wstępne prace projektowe nad budową Instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Planowana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania terenów pod inwestycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie w fazie projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania dostawcy technologii.

Nr 1 rankingu „Lista 500”
PKN ORLEN uplasował się na pierwszym miejscu w prestiżowym rankingu największych polskich przedsiębiorstw opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jednocześnie koncern został liderem plebiscytu „Filary Budżetu”.

Pierwsze miejsce ORLENu na „Liście 500” „Rzeczpospolitej” potwierdza jego szczególną rolę w polskiej gospodarce. Koncern ma umacniać pozycję w kraju i za granicą, stawiając na długofalowy, trwały rozwój i planując strategiczne inwestycje m.in. w obszarze petrochemii czy energetyki wiatrowej.

„Lista 500” „Rzeczpospolitej” to publikowany od 1999 r. ranking największych polskich przedsiębiorstw. Zestawienie opiera się na przychodach ze sprzedaży w poprzedzającym roku. PKN ORLEN został laureatem zestawienia już po raz 19. z rzędu. W tej edycji czołówka listy nie zmieniła się i za PKN ORLEN na kolejnych miejscach uplasowały się Jeronimo Martins Polska oraz PGNiG. W rankingu znalazły się również spółki z Grupy ORLEN: ORLEN Paliwa (10. pozycja), Basell ORLEN Polyolefins (97.), ANWIL (142.).

Razem ze statuetkami dla największych polskich firm wręczone zostały także Filary Budżetu. To ranking firm tworzony na podstawie wysokości płaconego podatku dochodowego. W tym roku PKN ORLEN został liderem w kategorii firm niefinansowych.

ORLEN Południe stanie się pierwszym producentem glikolu w kraju. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na ponad 200 mln zł.