Prime Minerals będzie wydobywać nikiel w Indonezji

ManagerOnline

Spółka notowana na NewConnect uzyskała 20-letnią licencję na wydobycie rudy niklu w Indonezji. Będzie prowadzić prace na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku.

Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu. Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1.867,7 ha, pozwolenie zostało wydane na 20 lat, licząc od daty 16 stycznia 2016, tj. do 16 stycznia 2036 z następującym podziałem: prace konstrukcyjno-przygotowawcze to jeden rok. a działalność produkcyjna – 19 lat.

Podstawowym zadaniem operacyjnym spółki jest budowa kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, magazynowania paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na I połowę 2016 roku.

„Zmierzone zasoby obszaru objętego koncesją – o powierzchni niemal 2 tys. ha –wynoszą ponad 100 mln ton rudy niklu, w tym wysokiej jakości surowiec o zawartości metalu powyżej 1,6%. Na obszarze koncesji znajdują się także inne minerały, których wydobycie może być opłacalne. Zakończyliśmy właśnie najbardziej wymagający etap naszej inwestycji związany z pozyskaniem najważniejszych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym koncesji na wydobycie ważnej do 2036 roku. Za sprawą właściwie dobranych partnerów lokalnych udało się przeprowadzić tę fazę zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Naszym obecnym celem jest jak najszybsze doprowadzenie do rozpoczęcia produkcji w 2016 roku i następnie rozwijanie projekt na coraz większa skalę. Wierzymy, że już od 2017 roku jesteśmy w stanie posykiwać nawet 100 tys. ton rudy miesięcznie. To sprawia, że nasza kopalnia – zaraz po uruchomieniu – zacznie być rentowna” – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu Prime Minerals.