Prezes na czas zawieruchy

Jastrzębska Spółka Węglowa walczy o byt i – podobnie jak całe górnictwo węgla kamiennego – przeżywa kryzys. Załamanie cen węgla koksującego spowodowało problemy z płynnością finansową i w efekcie wprowadzenie, jeszcze w 2015 roku, programu restrukturyzacji. Kurs akcji JSW zanurkował, a kapitalizacja spadła z 14 mld złotych do jednego miliarda złotych. Zarząd przetrwał trudne negocjacje z obligatariuszami i szuka możliwości sprzedaży części majątku. Na tak trudne czasy szefem górniczej spółki został Tomasz Gawlik, z Grupą JSW związany od 1989 roku. Zanim zasiadł w fotelu prezesa zajmował się m.in. projektami strategicznymi: konsolidował grupę kapitałową JSW z zakładami koksowniczymi (Zabrze, Victoria) oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, a także kierował pracami nad strategią Grupy na lata 2010-2020. Odpowiadał również za pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji JSW na warszawskiej GPW. Teraz jego doświadczenie i znajomość wszelkich tajników JSW ma pomóc Grupie wyjść na prostą.