Prawnik partnerem dla biznesu

Justice scale on wooden table with judge and client shaking hands in background at courtroom

Dynamicznie rozwijający się rynek usług prawniczych stawia przed prawnikami nowe wyzwania. Dobrym punktem wyjścia w tworzeniu strategii kancelarii jest nadążanie za ogólnymi trendami, jednak centrum każdego biznesu powinny być indywidualne potrzeby klienta

Jedną z metod wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów jest wyraźne określanie profilu kancelarii i jednoczesne zapewnienie kompleksowej obsługi  . Zarządzający kancelariami często sięgają po skuteczne narzędzia usprawniające pracę. W ocenie radcy prawnego Daniela Brodowskiego: „Skuteczny prawnik powinien wykazywać się nie tylko wiedzą prawniczą, lecz także wiedzą ekonomiczną i biznesową. W tej pracy pożądane są również kompetencje managerskie i umiejętności komunikacyjne. Wiedzę prawniczą można zdobyć, studiując kilkanaście lat i dokształcając się na różnych fakultetach, jednak wiedzę biznesową wykuwa się przy realizacji dziesiątków, często niestandardowych, transakcji o wielowymiarowym charakterze. W takich właśnie projektach uczestniczą prawnicy mojej kancelarii”. Ponadto Daniel Brodowski dodaje: „Moja kancelaria powstała w 2008 r. i od tego czasu konsekwentnie się rozwija. Świadczymy kompleksowe usługi prawnicze na rzecz polskich oraz zagranicznych klientów korporacyjnych. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych rozwiązań prawnych optymalnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół mojej kancelarii tworzą osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach prawa, a także osoby młode, wzbogacające zespół nowatorskimi rozwiązaniami prawnymi. Chodziło nam o stworzenie firmy nie tylko profesjonalnie przygotowanej do świadczenia usług, składającej się z osób o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu, lecz także przyjaznej, w której zarówno nasi klienci, jak i pracownicy oraz współpracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo”.

Silną pozycję i perspektywy rozwoju mają dziś kancelarie oferujące pełen zakres usług prawniczych, jednakże w ostatnich latach obserwuje się dążenie do tworzenia specjalistycznych zespołów. Obsługa klienta niszowego i branżowego wymaga specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny. Wagę znajomości specyfiki rynku podkreśla również radca prawny Dominika Kais-Kamińska, która w kancelarii radcy prawnego Daniela Brodowskiego zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek handlowych, w szczególności procesów fuzji, przejęć oraz prawa kontraktowego: „W naszej pracy stawiamy na znajomość specyfiki działania poszczególnych obszarów gospodarki, co daje nam możliwość prawidłowej oceny sytuacji biznesowej naszych klientów oraz pozwala odpowiednio dostosować rozwiązania prawne, tak aby osiągnąć zamierzone cele. Wieloletnia praktyka związana z doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców pozwala nam nie tylko na konsultowanie, lecz także tworzenie wielowymiarowych oraz międzynarodowych projektów biznesowych”. Współcześni prawnicy powinni również dysponować wiedzą ekonomiczną, w tym z zakresu rachunkowości i finansów. Co więcej, postępująca globalizacja wymaga od prawników współpracy z podmiotami międzynarodowymi. Dobry prawnik nie może już więc funkcjonować bez znajomości języka obcego. Znajomość języka angielskiego staje się oczywistością, jednak dzięki znajomości innego, rzadziej używanego języka obcego można zdobyć korzystny kontrakt.

Walor znajomości języków obcych oraz posiadania szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej podkreśla również radca prawny Magdalena Czech, która specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych: „Wiedza z zakresu finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego jest niezbędna przy kompleksowej obsłudze świadczonej nie tylko na rzecz przedsiębiorców, lecz także osób fizycznych. Dlatego doświadczeni prawnicy naszej kancelarii wykazują się zarówno szeroką wiedzą prawniczą, jak i umiejętnością prawidłowej oceny sytuacji biznesowej naszych klientów, uwzględniając w proponowanych rozwiązaniach ich biznesowe cele”. Radca prawny Magdalena Czech podkreśla również, jak istotna jest w pracy prawnika znajomość języków obcych: „Jako kancelaria prawna o międzynarodowym zasięgu świadczymy również kompleksowe usługi prawne dla zagranicznych przedsiębiorców, dlatego też znajomość języków obcych jest niezbędna. Dodatkowo pozwala na poszerzanie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego, co w dobie transferu osób, towarów i kapitału ma nieoceniony walor”.

Skuteczne zarządzanie kancelarią to także polityka konsekwentnego świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie. Adwokat Krzysztof Kowalski, który w kancelarii radcy prawnego Daniela Brodowskiego specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych, podkreśla, że „w pracy prawnika liczy się nie tylko biegła znajomość przepisów. Przykładem są sprawy o przestępstwa gospodarcze, gdzie skuteczna obrona osoby oskarżonej coraz częściej wymaga od obrońcy wiedzy w zakresie operacji i mechanizmów finansowych. W pracy prawnika istotna jest również umiejętność zarówno syntetycznego, jak i analitycznego myślenia. To pozwala już na etapie prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych klientów i podejmowania konkretnych decyzji biznesowych chronić ich interesy prawne z punktu widzenia nie tylko nieuczciwych kontrahentów, lecz także możliwej ingerencji organów państwowych”.

Wybór właściwego doradcy prawnego to również ważna decyzja biznesowa, która może okazać się kluczem do sukcesu planowanego przedsięwzięcia. Udział doświadczonego prawnika gwarantuje bezpieczeństwo prawne zaplanowanego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – również jego skuteczność i efektywność. Usługi świadczone przez prawników dla biznesu powinny przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw klientów, a nie stanowić jedynie rozwiązanie problemu czy konieczny wydatek. Co więcej, jak dodaje radca prawny Daniel Brodowski, „współcześni prawnicy powinni poruszać się równie swobodnie po świecie biznesu jak sami przedsiębiorcy i umieć dotrzymać im kroku. Przedsiębiorcy często nie chcą słyszeć, jakie są zagrożenia, potrzebują prawnika, który w porę je zidentyfikuje i wyeliminuje. Zwłaszcza w biznesie potrzebni dziś są prawnicy, którzy nie unikają wyzwań ani ryzyka, ale potrafią stawić im czoło”. Szczególnie ważne w wykonywaniu zawodu prawnika jest także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Potrzebę ciągłego rozwoju dostrzega również Daniel Brodowski: „Najciekawsze w pracy w naszym zawodzie jest to, że nikt nie może powiedzieć, iż jest gotowym prawnikiem raz na zawsze. Dlatego na sukces każdej kancelarii składa się w szczególności rozwój jej pracowników. Nasi prawnicy biorą udział w wielu kursach, szkoleniach, kończą studia doktoranckie, podyplomowe. Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. W swojej pracy skupieni jesteśmy na osiągnięciu jak najlepszych rezultatów, co wymaga stałego kontaktu z klientem i dostosowywania się do jego potrzeb – innymi słowy, dobro naszego klienta jest dla nas celem nadrzędnym. Dążymy do pełnej satysfakcji osób, które nam zaufały, proponując rozwiązania, które mają szanse powodzenia, a jednocześnie zapewnią im poczucie komfortu i stabilizacji”.

Współczesny prawnik musi zaoferować swoim klientom nie tylko znajomość przepisów prawa, lecz także umiejętność oceny ich decyzji biznesowych, działań inwestycyjnych. Niejednokrotnie wciela się więc w rolę mediatora, biznesowego doradcy czy negocjatora. Rynek usług prawniczych wciąż się zmienia. Zdaniem Daniela Brodowskiego „współczesny prawnik musi być równie dynamiczny jak zmieniający się w naszym kraju porządek prawny. Prawnik musi podążać za zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością, a nierzadko ją regulować”.