Prawnicy spółek giełdowych o zmianach regulacyjnych

Wczoraj zakończył się VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG podczas którego prawie 300 prawników rynku kapitałowego dyskutowało m.ino zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych i „implementacji” MAR.

Kongres Prawników był zawsze ważnym punktem na mapie edukacyjnej Stowarzyszenia. Od 3 lat duża frekwencja na Kongresach i zadawane pytania świadczą o tym, że prawnicy spółek giełdowych w obliczu tylu zmian regulacyjnych mają wiele wątpliwości, które chcą przedyskutować z kolegami z innych spółek, praktykami rynku kapitałowego z kancelarii prawnych i ekspertami SEG – opowiada dr. Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Kongres rozpoczął blok tematyczny nt. najważniejszych zmian regulacyjnych, podczas którego były omawiane takie zagadnienia jak: konstytucja dla biznesu, nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu, dual listing polskich spółek na giełdach zagranicznych czy raportowanie niefinansowe.

Ostatnio do konsultacji społecznych trafiły cztery spośród kilkunastu ustaw zapowiadanych w ramach pakietu zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców zwanych „konstytucją biznesu”. Zaproponowano uchylenie w całości ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i zastąpienie jej przez trzy nowe ustawy: prawo przedsiębiorców, ustawę o CIEDG oraz ustawę o wykonywaniu działalności przez podmioty zagraniczne w Polsce. Dodatkowo przygotowano nową ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz o Rzeczniku Przedsiębiorców, która powoła do życia dwie wskazane w nazwie instytucje. Ogłoszone projekty rewolucją nie są, jednak z uwagi na sposób ich wprowadzenia – zastąpienie dotychczasowej ustawy kilkom nowymi – wywołają sporo zamieszania i bez wsparcia prawnego trudno będzie się w nich odnaleźć – opowiada Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird.

Sprawozdawczość dotycząca raportowania informacji niefinansowych obejmie w pełnym zakresie ok. 150 dużych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jednak wszystkie mniejsze spółki także powinny zainteresować się tą tematyką, gdyż nowe obowiązki mogą ich też dotyczyć. Po pierwsze mogą one zostać zobowiązane do dostarczenia informacji dla swoich spółek-matek, jeśli to one podlegają wymogowi raportowania. Po drugie, jeśli działają w modelu B2B, ich raportujący kontrahenci mogą wymagać szeregu szczegółowych informacji w ramach swojego łańcucha dostaw. Z inicjatywy Fundacji Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych powstał Standard Informacji Niefinansowych pozwalający w prosty sposób wejść w świat raportowania kwestii społecznych, środowiskowych i pracowniczych emitentom, którzy jeszcze się z tą tematyką nie zetknęli– Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania.

Druga sesja tematyczna poświęcona była zagadnieniom związanym z compliance, pułapkami finansowania bankowego, finansowaniem poprzez emisję obligacji oraz bezpiecznym statutem spółki giełdowej.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończyła symulacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Podczas NWZA zostały przedyskutowane takie wątki jak: Kto i w jakich okolicznościach może decydować o odebraniu prawa głosu akcjonariuszom; Jakich zmian w składzie RN należy dokonać w związku ze zmianami regulacji; W jakim zakresie WZA może modyfikować projekty uchwał; Jak proste zmiany statutowe mogą chronić przed wrogim przejęciem; W jakich okolicznościach i na jakich zasadach powinna być ogłaszana przerwa w WZA; Na jakie pytania zarząd zobowiązany jest odpowiedzieć w trakcie WZA.

Wieczór ostatkowy uatrakcyjnił Quiz z wiedzy o MAR i raportowaniu niefinansowym, który pozwolił na ugruntowanie zdobytej podczas sesji wiedzy.

Drugi dzień Kongresu wypełniły warsztaty praktyczne:

  • Regulacje holdingowe w grupie kapitałowej;
  • Ryzyka dla emitenta a compliance. Manipulacja po wejściu w życie MAR;
  • „Badanie rynku” w związku z transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału – o czym powinni pamiętać emitenci i inwestorzy;
  • Opcja na akcje ma wiele oblicz – różnorodne sposoby wykorzystywania opcji związanych z akcjami;
  • Osobista odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki notowane;
  • Odpowiedzialność za oświadczenia i zapewnienia w umowach typu SPA – teoretyczne możliwości praktycznych zastosowań;
  • Zarządzanie ryzykiem sporów sądowych w spółce publicznej;
  • Techniczne pułapki organizacji WZA;

Spotkanie zakończyło się debatą„Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych. Sesja była okazją do podsumowania najważniejszych problemów związanych z MAR, omówienia przesłanek określenia wymiaru kary administracyjnej, przedyskutowania matrycy rozbieżności związanych z MAR w różnych krajach europejskich, która powstała z inicjatywy SEG.

Każda taka dyskusja nt. MAR jest okazją do pojawiania się coraz ciekawszych pytań, które uwypuklają jak wiele niejasności występuje w praktyce. Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Standardów Raportowania tworzy rodzaj encyklopedii wiedzy o MAR online, która będzie zawierała nie tylko ugruntowaną wiedzę odnośnie MAR, ale również listę Q&A, które zostały omówione  na Kongresach, konferencjach i indywidualnych spotkaniach MARowskich przez ostatnie 3 lata – dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i Fundacja Standardów Raportowania (FSR) jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, DENTONS, GESSEL, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, SPCG i Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy oraz BMW Group Polska jako Partner Specjalny.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowejwww.seg.org.pl.