Prawdziwe wyzwanie

Maja Kowalska Content Manager SALESmanago Marketing Automation

Wydawać by się mogło, że już samo w sobie prowadzenie spójnej komunikacji na płaszczyźnie firma–klient w różnych kanałach jest nie lada wyzwaniem dla osoby zajmującej się marketingiem. Jednakże dopiero pełne wykorzystanie „cyfrowych śladów” zostawianych przez każdego z klientów pozwala przejść z myślenia kampanijnego na postrzeganie marketingu i sprzedaży jako dynamicznych oraz wielopoziomowych procesów. Jednym z najnowszych trendów w automatyzacji marketingu jest zaprzęgnięcie do pracy mechanizmów uczenia maszynowego (tzw. machine learnig) i sztucznej inteligencji, tak aby scedować zadanie obszernej analizy ogromnych zbiorów danych, którymi dysponują firmy monitorujące zachowania kontaktów na swoich stronach, na uczące się mechanizmy. Najbardziej widocznym rezultatem jest poszerzenie spektrum analizowanych akcji. Obecnie stosowane mechanizmy nie tylko analizują działania klientów w przeszłości i te odbywające się w czasie rzeczywistym, lecz także z dużym prawdopodobieństwem wyliczają ich przyszłe potrzeby oraz przewidują działania. Uwzględniają przy tym zarówno profil danej osoby, cykl życia produktu, jak i zachowania osób, które już dany produkt nabyły. Dzięki takiemu podejściu inteligentne oprogramowanie pozwala w najwyższym stopniu spersonalizować przekaz, a także dobrać kanał komunikacyjny, który najbardziej odpowiada danemu odbiorcy. Podsumowując – w najbliższej przyszłości największy nacisk będzie kładziony zarówno na integrację danych ze wszystkich dostępnych kanałów (tak online, jak offline), jak i na rozszerzenie analizy behawioralno- transakcyjnej, która obecnie stanowi standard, o przewidywanie przyszłych potrzeb każdego z klientów